JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 26 April 2011

Prinsip Dan Amalan Dalam Perubatan Melayu.


Tajuk: Prinsip Dan Amalan Dalam Perubatan Melayu.
Penulis: Haliza Mohd Riji.
Penerbit: Penerbitan Universiti Malaya.

Kandungan.

Prakata.

Penghargaan.

Bab 1. Tinjauan Penulisan Tentang Penyakit Dan Perubatan.

Perspektif Sosiobudaya.

Perspektif Psikososial.

Perspektif Ekologi Budaya.

Perspektif Sosiologi.

Perspektif Kognitif.

# Penulisan Tentang Perubatan Melayu.

Kepercayaan Masyarakat dan Peranan Pawang dan Bomoh.

Upacara Penyembuhan.

Konsep Kesihatan dan Penyakit.

Bomoh dan Perbomohan.

Bab 2. Perubatan Tradisional Melayu.

# Asal Usul.

# Pengaruh Animisme, Hindu, Buddha Dan Islam.

# Pengamal-Pengamal.

Bomoh Dukun dan Pawang.

Penglibatan dalam Perbomohan.

Pendidikan Ekonomi dan Keluarga.

Gelaran Umur dan Kedudukan dalam Masyarakat.

Cara Mendapatkan Ilmu Perbomohan

Peribadi.

Bomoh Akar Kayu.

Mencari Menyedia Ramuan dan Merawat.

Mengadun Akar Kayu dan Merawat.

Mengadun dan Menjual Ubat-ubatan.

Bomoh Kebatinan.

Bomoh Unit Bomoh Patah dan Bomoh Bekam.

Bab 3. Falsafah Perubatan Melayu.

# Falsafah Kehidupan.

Kepercayaan kepada Pencipta.

Konsep Dua Berlawanan.

Konsep Setiap Satu Memerlukan Yang Lain.

Tuntutan Manusia Wajib Berilmu.

Konsep Nyawa dan Roh.

Kepercayaan kepada Semangat.

Wali-Wali.

Hantu Jin dan Syaitan.

Bumi Mempunyai Empat Unsur.

Alam Wujud dalam Keseimbangan.

Manusia Perlu Nilai Hidup.

Hormat kepada Ibu bapa.

# Falsafah Kesihatan.

# Pencegahan.

Perubatan.

# Erti Sihat, Penyakit Dan Keuzuran.

Sihat.

Dimensi Kesihatan.

# Penyakit, Sakit Dan Keuzuran.

Keuzuran.

Penyakit.

Sakit.

# Etilogi Penyakit Dan Keuzuran.

Faktor Fizikal.

Faktor Spiritual.

# Penjenisan.

Tanda dan Simptom.

Berat dan Ringan.

Bab 4. Penjagaan Kesihatan

# Pakaian.

# Mandi.

# Bersuci.

# Amalan Jimak.

# Kebersihan Persekitaran.

# Pergerakan Badan.

Bersenam.

Bekerja.

Berurut.

# Petua Dan Pantang Larang.

Petua.

Pantang larang.

# Berpuasa.

# Kebersihan Makanan Dan Minum Air Rebusan Akar Kayu: Antara Prinsip Dan Amalan.

Pantang larang dalam Penjagaan Kesihatan.

Konsep dan Amalan daripada Falsafah Islam.

Bab 5. Prinsip Dan Amalan Rawatan.

# Bomoh Akar Kayu.

Falsafah.

Kemahiran.

Kaitan Tumbuhan dengan Penyakit.

Kaitan Penyakit dengan Tumbuhan.

Penyediaan Ubat-ubatan.

Pantang larang dalam Rawatan.

# Bomoh Kebatinan.

Bomoh Jampi dan Doa.

Bomoh Sembahyang Hajat.

Bomoh Roh dan Wali.

# Bomoh Urut.

# Bomoh Bekam.

# Bomoh Patah.

# Tema-Tema Berhubung Rawatan.

Memahami Unsur-unsur dalam Rawatan.

Kepakaran Bomoh Menguasai Faktor Spiritual.

Simbol dalam Upacara Penyembuhan.

Bab 6. Perbomohan Masa Kini.

# Pengamal Dan Amalannya

Kebolehan.

Menjaga Ilmu Perbomohan.

Kegiatan Sampingan.

Pengganti.

Alat.

Penyelidikan.

# Faktor-Faktor Luaran.

Persatuan.

Media.

Bekalan Tumbuhan.

Kajian Saintifik.

Persatuan Perubatan Moden.

Integrasi Perubatan Melayu ke dalam Penjagaan Kesihatan Primer.

Bab 7. Hasil Kajian.

# Pengamal Perubatan Melayu: Falsafah Dan Kepercayaan.

Kepercayaan kepada Islam.

Ilmu dan Prinsip.

# Makna Kesihatan Dan Keuzuran.

Dimensi Kesihatan

Dimensi Keuzuran

Jenis Penyakit dan Keuzuran

# Prinsip Dan Teori Rawatan.

Tumpuan.

Aspek Rasional.

Aspek Nilai dan Akhlak.

# Halangan Kemajuan.

Penyebaran.

Profesionalisme.

Bab 8. Kesimpulan.

Teras Amalan.

# Prinsip Rawatan.

# Realiti Penyakit Dan Keuzuran.

# Faktor-Faktor Halangan.

# Implikasi Hasil Kajian.

Lampiran.

Glosari.

Bibliografi.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...