JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 29 April 2011

Islam Dalam Sejarah Dan Masyarakat.


Tajuk: Islam Dalam Sejarah Dan Masyarakat.
Penulis: Malek Bennabi.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku ini ditulis pada tahun 1949 tetapi cuma diterbitkan pada tahun 1954 sebaik saja meletusnya Revolusi Algeria. Buku ini merupakan hasil karya Bennabi yang paling penting kerana mengutarakan analisisnya yang tepat dan asli tentang krisis yang dihadapi oleh dunia Islam dan dunia Barat. Kekuatan pengarang yang mendedahkan dwi-fenomena ‘keadaan yang boleh dijajah’ dan ‘kepenjajahan’ telah menaikkan namanya sebagai seorang ahli falsafah sosial Arab dan Afro-Asia. Tanggapannya yang luar biasa dan penilaiannya yang kritis dalam dunia Islam telah menjamin tempatnya yang terhormat dikalangan pemikir Iskam yang terkemuka pada abad ini.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Pendahuluan.

Jadual Transliterasi.

Malek Bennabi: Kehidupannya, Zamannya Dan Pemikirannya.

Pengenalan.

Bab 1. Masyarakat Selepas al-Muwahhid.
1. Fenomenon yang berulang.

2. Insan Selepas Al-Muwahhid.

3. Perhubungan Eropah-Islam yang pertama.

Bab 2. Zaman Pembaharuan.
1. Gerakan Reformis.

2. Gerakan Modenis.

Bab 3. Kekaluran Dunia Islam Miden.
1. Faktor dalaman.

2. Faktor luaran.

Bab 4. Kekacauan Dunia Barat.

Bab 5. Jalan Yang Baharu.

Bab 6. Dunia Islam: Suatu Pengenalan.

Kesimpulan.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...