JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 29 April 2013

Melayu Cape di Afrika Selatan


Tajuk: Melayu Cape di Afrika Selatan
Penulis: Wan Hashim & Hanapi Dollah
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka


Lebih setengah juta keturunan Melayu kini mendiami di beberapa bandar di Afrika Selatan seperti Cape Town, Johannesburg, Port Elizabeth, Simonston, Kimberly, Durban dan beberapa lagi. Mereka merupakan salah satu rumpun Melayu diaspora yang berhijrah ke sana mulai pertengahan abad ke-17 semasa Wilayah Cape, Melaka dan sebahagian Kepulauan Alam Melayu di bawah penjajahan Belanda. Ketibaan golongan ulama seperti Sheikh Yusof dan Imam Abdullah Kadi dari Alam Melayu sebagai buangan politik telah mengasaskan serta mengembangkan agama Islam di sana. Walaupun menerima tekanan yang pedih daripada kuasa penjajahan dan kemudiannya rejim Aparteid, mereka masih berjaya mempertahankan jadi diri sebagai rumpun Melayu yang beragama Islam. Ada dalam kalangan mereka muncul sebagai tokoh cemerlang kerana terlibat secara langsung dalam arena politik, gerakan menentang Aparteid serta aktif dalam bidang perniagaan dan kesenian.

Kandungan:

1. Sejarah Awal

- Penerokaan jalan laut

- Siapa orang pertama mengelilingi dunia?

- Ibrahim Betawi dan Syeikh Yusuf

- Kesimpulan

2. Penghijrahan dan Perkembangan Islam

- Pendahuluan

- Golongan bangsawan-buangan politik

- Golongan banduan dan kaum merdeheka

- Golongan hamba

- Perkembangan masyarakat Islam abad ke-19 dan abad ke-20

- Kesimpulan

3. Malay Quarters: Komuniti Melayu di Bo-Kaap

- Lata belakang

- Penduduk Bo-Kaap

- Pendidikan di Bo-Kaap

- Pekerjaan penduduk Bo-Kaap

- Pendapatan isi rumah

- Institusi keluarga

- Perkahwinan masyarakat Melayu

- Upacara perkahwinan

- Istilah kekerabatan dan penggilan

- Agama

- Bo-Kaap Neighborhood Watch (BNW)

- Bo-Kaap Civic Association (Schotsche Kloof Civic)

- Khatam al-Qur’an

- Kesimpulan

4. Makam Keramat

- Pendahuluan

- Keramat dan orang Melayu

- Suasana politik

- Taburan makam

- Kesimpulan

5. Budaya dan Jati Diri

- Pendahuluan

- Melayu-Islam

- Jati Diri Islam

- Perhambaan


- Kesimpulan

6. Mobiliti Sosial dan Tokoh Melayu Cemerlang

- Pendahuluan

- Pembebasan dan kepelbagaian

- Pengasingan melalui sistem Aparteid

- Kedudukan orang Melayu hingga kini

- Melayu cemerlang dan terbilang

- Tokoh ulama dan pejuang

- Tokoh kesenian

- Kemunculan anggota kelas menengah baru

 - Kesimpulan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...