JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 29 April 2013

'Umdat Al-Muhtajin: Panduan Perjalanan Rohani Masyarakat Alam Melayu


Tajuk: 'Umdat Al-Muhtajin: Panduan Perjalanan Rohani Masyarakat Alam Melayu
Editor: Mohd Syukri Yeoh Abdullah et.al
Penerbit: Penerbit UKM
Umdat al-Muhtajin ila Sulik al-Maslak al-Mufridin adalah manuskrip karya agung Shaykh Abdul Rauf al-Singkel, seorang mufti (Qadi al-Malik) empat era pemerintahan Sulatanah Kerajaan Aceh Darussalam abad ke-17 Masihi. Manuskrip ini adalah panduan cara perjalanan (suluk) bagi seorang salik yang ingin mendekati diri kepada Allah. Manuskrip ini dikaji tentang pemikiran Shaykh Abdul Rauf al-Singkel dari pelbagai sudut dan pendekatan disiplin ilmu mengikut kepakaran ahli-ahli dalam kumpulan GUP-TKS-08-08-274-ATMA-UKM dan CEO ATMA 10-42-01-005 UKM.

Kandungan:

Pendahuluan

Riwayat Hidup Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili: Pengarang ‘Umdat al-Muhtajin
> Mohd. Syukri Yeoh Abdullah

‘Umdat al-Muhtajin: Manuskrip Sumber Biografi Pengarang
> Fairuzah Hj. Basri et.al

Pernaskhahan ‘Umdat al-Muhtajin
> Faurizah Hj. Basri et.al

4. ‘Umdat al-Muhtajin Ila Suluk Maslak al-Mufridin Suatu Pengenalan Inti Sari
> Muammar Ghaddafi Hanafiah

5. Estetika Bahasa dalam ‘Umdat al-Muhtajin
> Fairuzah Hj. Basri et.al

6. Gaya Bahasa ‘Umdat al-Muhtajin dalam Kerangka Nahu Fungsian
> Muhammad Fadzeli Jaafar

7. Ciri-ciri Linguistik ‘Umdat al-Muhtajin
> Salmah Ahmad

8. ‘Umdat al-Muhtajin: Panduan Perjalanan Rohani Ahlillah Alam Melayu
> Mohd. Syukri Yeoh Abdullah et.al

9. Jati Diri Pendakwah dalam ‘Umdat al-Muhtajin
> Syamsul Bahri Andi Galigo

10. Hadis dalam ‘Umdat al-Muhtajin
> Wan Nasyrudin Wan Abdullah

11. Akidah dalam ‘Umdat al-Muhtajin
> Fairuzah Hj. Basri et.al

12. Pengaruh Al-Simt al-Majid dalam Teks ‘Umdat al-Muhtajin
> Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...