JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 29 April 2013

OKU Bangkit


Tajuk: OKU Bangkit
Penulis: Mohd Rosli ibrahim
Penerbit: Anak Kunci Production

Kandungan

Sinar Kesempurnaan OKU

Kata Penghargaan

Biodata Penulis

Dokumen 1: Memo SUHAKAM OKU Bangkit 2012

Dokumen 2: Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Mengapa OKU Bangkit

OKU Ada Agenda Politik

Lampiran-Lampiran

• Dasar Orang Kurang Upaya

• Pengenalan Konvensyen Hak Orang Kurang Upaya

• Ringkasan Konvensyen Hak Orang Kurang Upaya

• LaporanTahunan SUHAKAM Tahun 2010

• Maklum Balas Kerajaan Terhadap Laporan Tahunan SUHAKAM 2010

• Laporan Mengenai Status Hak Kanak-Kanak Di Malaysia Oleh Child

• Apa Perlunya Pengesanan Awal Kecacatan

• Dokumen Jabatan Perangkaan Negara Berkaitan Data OKU Berdaftar Di
Malaysia 2007-2011

• Ringkasan Akta Orang Kurang Upaya

• Isu-Isu Utama Memorandum OKU Bangkit 2012

• Respon Terhadap Laporan Kementerian Pengajian Tinggi Berkaitan Kerjaya
Mahasiswa OKU

• Kenyataan MURSHID BerkenaanPeruntukan Zakat Kepada OKU

• Surat Terbuka Kepada JAKIM BerhubungIsu Zakat OKU

• Respon OKU Bangkit 2012 TerhadapKes OKU Menghantar Memorandum
Kepada JKM Kulim Bertarikh 7 Oktober 2013

• ResponTerhadap Video Ceramah Agama Yang Menjadikan Kecacatan Sebagai
Subjek Lawak Bertarikh 6 November 2013

• Pengisytiharan OKU Darul Naim Bertarikh 13 Mac 2012

• Resolusi Wacana OKU Di Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad Bertarikh 10 November 2012

• Resolusi Konvensyen OKU Selangor Bertarikh 24 Disember 2012

• Manifesto OKU Bangkit 2012 Bertarikh 3 Mac 2013

• Kenyataan Media IsuPengemisBertarikh 2 Ogos 2012

• Respon Terhadap Laporan Akhbar Sinar Harian Bertarikh 8 Oktober 2012

• MansuhkanAkta Orang-Orang PAPA 1977

• Kita Dan Mereka

• Kanak-Kanak Cerebral Palsy Di Malaysia Dinafikan Hak Bersekolah…161

OKU Pelengkap Kemanusiaan Insan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...