JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 20 April 2012

Kongsi Gelap Melayu Di Negeri-Negeri Utara Tanah Melayu 1821-1940-an.


Tajuk: Kongsi Gelap Melayu Di Negeri-Negeri Utara Tanah Melayu 1821-1940-an.
Penulis: Dr. Mahani Musa.
Penerbit: Malaysian Branch Of The Royal Asiatic Society.

Kajian penting ini memaparkan asal-usul dan perkembangan kongsi gelap Melayu di bahagian utara Semenanjung Tanah Melayu antara tahun 1821 sehinga 1941. Pengarang menumpukan perhatian kepada beberapa buah pertubuhan rermasuk Bendera Merah dan Bendera Putih di Pulau Pinang, Perak dan Kedah. Kongsi Gelap Melayu bermula sebagai Persatuan kebajikan dan keagamaan tetapi kemudian ada persatuan yang mengubah bentik kegiatan mereka menjadi kegiatan berbau jenayah. Peranan mereka sentiasa menyebabkan kekacauan berlaku di masa permainan Boria, Perayaan Muharram dan kegiatan kelab-kelab bola sepak.

Kandungan

Penghargaan

Abstracts

Foreword

Kandungan

Kependekan

Bab 1. Pengenalan

Bab 2. Perang Kedah-Siam Dan Pembentukan Masyarakat Pelarian Di Pulau Pinang Dan Brovince Wellesley

Penduduk di Pulau Pinang dan Province Wellesley Selepas 1821

Perjuangan Anti-Siam Orang Melayu Kedah dan Sokongan Masyarakat Tempatan

Kemunculan Masyarakat Menetap Selepas Pemulihan Kesultanan Kedah 1842

Kegiatan Jumaah dan Pengaruhnya ke atas Masyarakat Melayu Province Wellesley

Bab 3. Perubahan Sosial Di Pulau Pinang Dan Kemunculan Kongsi Gelap Bendera Putih Dan Bendera Merah 1830-an Hingga 1860-an

Persaingan Jumaah Islam di Pulau Pinang dan Province Wellesley, 1830-an hingga 1860-an

Penyerapan Masyarakat Banduan India ke dalam Masyarakat Berbilang Kaum di Pulau Pinang

Sambutan Muharram di Pulau Pinang Pada Abad ke-19

Perayaan Muharram Sekitar 1845

Perayaan Muharram Sekitar 1850-an

Melayu-Muslim Masuk Kongsi Gelap Cina

Dari i Jumaah ke Kongsi Gelap: Kemunculan Bendera Putih dan Bendera Merah

Bab 4. Rusuhan Pulau Pinang 1867

Punca Rusuhan

Peristiwa Rusuhan

Punca Bendera Putih dan Bendera Merah Bergabung dengan Kongsi Gelap Cina

Perlakuan Jenayah Orang Melayu Semasa Rusuhan

Ordinan dan Fatwa

Bab 5. Bendera Putih Dan Bendera Merah Sehingga 1940-an

Boria dan Permusuhan Sesama Mukim

Kegiatan samseng

Pemulauan Masjid dan Tanah Perkuburan

Penubuhan Kelab Bola Sepak

Kempen Anti-Boria

Pendidikan dan Kemunculan Persatuan Alternatif

Bab 6. Kongsi Gelap Melayu Di Perak, Kedah Dan Perlis

Corak kegiatan Kongsi Gelap Melayu di Perak

Pakatan Sulit Anti-Inggeris orang Melayu Perak (1874-1875)

Bendera Putih dan Bendera Merah di Perak (1879-1880-an)

Kongsi Gelap Melayu di Perak abad ke-20

Kongsi Gelap Melayu di Kedah

Kongsi Gelap Than Bulat dan Sofian Club di Perlis

Bab 7. Kesimpulan

Bibliografi

Lampiran A. Pengesahan dibuat oleh Omar Bin Bashirah A’Khaldi atas perintah Yang Di Pertua Pulau Pinang kepada semua penduduk-penduduk Melayu dan Seberang Perai, dilarangkan mereka bergabung dengan Kongsi Gelap Cina

Lampiran B. Pemimpin-pemimpin Bendera Putih dan Bendera Merah di Pulau Pinang dan Seberang Perai abad ke-19 dan 20

Lamoiran C Senarai nama orang-orang yang terlibat dalam Kongsi Gelap Tuan Bulat di Behor Mali, Kayang

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...