JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 6 April 2012

Pengenalan Tamadun Islam Dalam Sains Dan Teknologi.


Tajuk: Pengenalan Tamadun Islam Dalam Sains Dan Teknologi.
Penyunting: Shahrir Mohamad Zain.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Kata Pengantar

Prakata

Bab 1. Falsafah Sains Dan Teknologi Moden Menurut Islam

Pendahuluan

Konsep-konsep dasar sains dan teknologi moden

Sejarah sains dan teknologi moden

Asal usul sains moden

Proses pensekularan sains moden

Sains moden dan materialisme

Sains dan teknologi Islam

Konsep-konsep asas fahaman Islam

Takrif dan pengelasan dan sains dalam Islam

Tujuan penyelidikan sains dalam Islam

Pandangan Islam terhadap jirim

Teori evolusi dan Islam

Peranan sains dan teknologi dalam tamadun Islam

Kesimpulan

Bibliografi

Bab 2. Tamadun Islam Dalam Bidang Biologi

Pendahuluan

Ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan biologi

Botani

Zoologi

Asal usul kehidupan dan kejadian manusia

Pencapaian ahli sains Islam dalam bidang biologi

Bibliografi

Bab 3. Tamadun Islam Dalam Bidang Fizik

Pendahuluan

Fizik sebelum tamadun Islam

Sumbangan ahli sains Islam terhadap fizik teori

Tokoh-tokoh ahli eksperimen fizik dalam tamadun Islam

Kesimpulan

Bibliografi

Bab 4. Tamadun Islam Dalam Bidang Geologi

Takrif geologi

Geologi dan kaitannya dengan bidang-bidang sains yang lain

Kedudukan geologi dalam pengelasan ilmu orang Islam dahulu

Sejarah tabii

Beberapa ayat al-Quran yang berkaitan dengan geologi

Tokoh-tokoh geologi dalam Islam

karya-karya utama serta sejarah geologi di dalam Islam dan pengaruhnya ke atas dunia geologi keseluruhannya

Mineralogi

Kosmogoni dan kosmologi

Perlombongan

Bibliografi

Bab 5. Tamadun Islam Dalam Bidang Kimia

Pengenalan

Ilmu Kimia: Tujuan, falsafah dan prinsip

Kimia moden: Takrif dan tujuan

Sejarah perkembangan kimia Islam

Pengaruh dan kesan tokoh-tokoh terkemuka Islam ke atas sains dan kimia moden

Khalid Ibn Yazid (Abad ke-7 M.)

Jabir Ibn Haiyan (Abad ke-8 M.)

Muhammad Abu Bakar al-Razi (865-925 M.)

al-Quran sebagai sumber asas

Ulasan dan kesimpulan

Bibliografi

Bab 6. Tamadun Islam Dalam Bidang Matematik

Kedudukan matematik Muslim dalam sejarah matematik

Sistem nombor

Aritmetik dan teori nombor

Aljabar

Trigonometri

Geometri dan kaedah deduksi

Geometri analisis

Kaedah berangka

Rahsia kejayaan ahli matematik Islam dan satu gagasan falsafah matematik Islam

Bibliografi

Bab 7. Tamadun Islam Dalam Bidang Astronomi

Pengenalan

Sumber astronomi Islam

Balai cerap dan alat astronomi

Natijah pencerapan astronomi

Karya-karya astronomi Islam

Penggunaan matematik dalam astronomi

Pembentukan teori planet baharu

Astronomi dalam al-Quran

Pengaruh astronomi Islam

Bibliografi

Bab 8. Tamadun Islam Dalam Bidang Kejuruteraan Dan Teknologi

Pendahuluan

Tujuan, falsafah dan prinsip

al-Quran sebagai sumber ilmu

Pengelasan ilmu kejuruteraan Islam dahulu

Kejuruteraan awam

Kejuruteraan mekanik

Contoh-contoh rekaan

Rumusan

Bibliografi

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...