JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 1 April 2012

Sejarah Kerajaan Perlis 1841-1957.


Tajuk: Sejarah Kerajaan Perlis 1841-1957.
Penulis: Julie Tang Su Chin.
Penerbit: Malaysian Branch Of The Royal Asiatic Society.

Kandungan

Jadual

Dedikasi

Prakata

Foreword

Penghargaan

Kependekan dan Catatan Gambar

Raja Syed Alwi Jamalullail ibni Raja Syed Safi Jamalullail (Raja Perlis 1905-1942)

frontispiece Upacara kemasukan Perlis ke dalam Monthon Saiburi 16 April 1897

Upacara Pertabalan Raja Syed Putra Jatnalullail ibni Tuan Syed Hassan Jamalullail di Arau pada 12 Mac 1949

Peta Semenanjung Malaya

Peta Rasmi Pertama Kerajaan Perlis 1938

Abstrak Bahasa Malaysia

Abstrak Bahasa Inggeris

Bab 1. Pengenalan

Hipotesis-hipotesis mengenai Kelahiran Kerajaan Perlis

Skop Kajian

Sumber-sumber Kajian

Bab 2. Penubuhan Kerajaan 1778-1841

Zaman Pra-Daerah Perlis sehingga Tahun 1770

Tempoh Peralihan 1770-1778

Fasa Pertama: Membentuk Keperibadian Perlis 1778-1815

Tahap Kekacauan 1815-1821

Fasa Terakhir: Memberontak demi Menubuhkan Kerajaan 1821-1841

Bab 3. Pergelutan Memelihara Kerajaan 1897-1930

Usaha Menyelamatkan Kerajaan 1897-1909

Tempoh Tidak Menentu 1905-1909

Tempoh Percubaan 1909-1930

Bab 4. Perjanjian Perlis-British 1930: Pengukuhan Kerajaan

Autonomi Sepenuhriya: Cita-cita dan Perlalcsanaan

Menjaga Kepentingan Peribadi Raja dan Kerabat

Bab 5. Isu Perlantikan Raja

Kenaikan Tahta pra-1930

Isu Perlantikan Bakal Raja 1933-1945

Pusingan Kedua: Perlantikan Bakal Raja 1935-1938

Rumusan Awal

Rancangan Tergendala: Pertabalan Syed Hamzah sebagai Raja 1943-1945

Rancangan Disambung S emula 1945-1946

Bab 6. Pembentukan Kerajaan Berperlembagaan 1945-1957

Di Belakang Tabir Perjanjian MacMichael

Raja Berkuasa Mutlak Semasa Perang Dunia Kedua

Perseimbangan Kuasa Baru 1948-1957

Semangat Ke-kerajaan Melawan Semangat Kebangsaan 1948-1957

Bab 7. Kesimpulan

Bibliografi

Lampiran 1. Salasilah Rasmi Raja-raja Perlis

Lampiran 2. Salasilah Raja-raja Perlis

Lampiran 3 (a). Struktur Organisasi Kerajaan Perlis sebelum 1905

Lampiran 3 (b). Struktur Organisasi Kerajaan Perlis selepas 1905

Lampiran 3 (c). Struktur Organisasi Kerajaan Perlis 1948-1956

Lampiran 4. Teks Perjanjian Perlis-British 28 April 1930

Lampiran 5. Jadual Pendapatan dan Perbelanjaan Tahunan Kerajaan Perlis 1905-1930

Lampiran 6. Surat-suratan dalam Jawi

Indeks Nama-Nama

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...