JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 8 April 2012

Pemikiran Islam al-Faruqi.


Tajuk: Pemikiran Islam al-Faruqi.
Penulis: Isma’il al-Faruqi Dan Lois Lamya’ al-Faruqi
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sumbangan pemikiran Ismail al-Faruqi dan isteri beliau Lois Lamya’ al-Faruqi telah banyak mempengaruhi berbagai-bagai masyarakat Islam dan bukan Islam seluruh dunia. Kumpulan kertas kerja mereka yang meliputi bidang teori alam tabii, seni persuratan, pendidikan dan seni tampak dari kaca mata Islam dapat ditatapi dalam buku ini..

Kandungan

Prakata

Pengantar

Islam Dan Teori Alam Tabii
> Ismail al-Faruqi

Tauhid Dan Seni Persuratan
> Ismail al-Faruqi

Universiti Islam: Masalah Dan Hasrat
> Ismail al-Faruqi

Prinsip Kesusasteraan Dan Seni Tampak Islam: Suatu Kajian Kes Di Malaysia
> Lois Lamya’ al-Faruqi

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...