JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 7 April 2012

Aspek-Aspek Kesenian Islam.


Tajuk: Aspek-Aspek Kesenian Islam.
Penulis: Manja Mohd Ludin Dan Ahmad Suhaimi Haji Mohd Noor.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Penghargaan

Pengenalan

Bab 1. Kaligrafi

Penulisan al-Quran

Seni Khat

Khat Khufi

Khat Thulus

Khat Naskh

Khat Farisi

Khat Riq’ah

Khat Diwani

Khat Diwani Jali

Khat Raihani

Pertumbuhan Kaligrafi Mutakhir

Bab 2. Seni Bina

Seni Bina Masjid

Apakah yang Dikatakan Masjid

Fungsi Masjid

Masjid al-Haram

Bentuk dan Gaya Binaan

Menara

Kubah

Mihrab

Mimbar

Tempat Berwudu’

Gaya Fatimiyah

Gaya Moor (di Sepanyol dan Afrika Selatan)

Motif Hiasan

Gaya Uthmaniyah

Perkembangan di India

al-Hamra’ (al-Hambra)

Makam (Turbah)

Taj Mahal

Perkembangan Terakhir pada Abad Pertengahan

Lengkungan Rangkai (Scalloped Arch)

Bab 3. Arabes

Bab 4. Catan Miniatur

Catan Miniatur dari Parsi

Manuskrip Shahnama

Catan Miniatur dari Turki

Catan Miniatur dari Moghul India

Catan Miniatur dari Fatimiyah Mesir

Bab 5 Tembikar, Tektil, Permaidani Dan Logam

Tembikar

Tekstil

Permaidani

Pertukangan

Bab 6. Seniman-Seniman Kesenian Islam

Kaligrafer

Ibn Muqlah

Ibn al-Bawwab

Yaqut al-Musta’sami

Syeikh Hamdullah

Hafiz Uthman

Ismail Zuhdi dan Mustafa Rakim

Abdullah Zuhdi bin Abdul Kadir al-Nablusi

Pelukis Catan Miniatur

Kamaluddin Behzad

Sham al-Din

Abd al-Haiy

Ali Riza’i Abbasi

Mir Saiyid Ali

Sinan Bey

Abdul Celil Celebi

Pelukis Catan Moden Islam

Ahmad Moustafa

Atteya Moustafa

Wajih Nahli

Bab 7. Penaruh Kesenian Islam

Bab 8. Kesenian Islam Di Malaysia

Glosari

Bibliografi

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...