JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 14 April 2012

Pengenalan Sejarah Dan Falsafah Sains.


Tajuk: Pengenalan Sejarah Dan Falsafah Sains.
Penulis: Abdul Latif Bin Samian.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sejarah dan Falsafah Sains merupakan bidang yang agak baru diperkenalkan di rantau inijika dibandingkan dengan bidang-bidang lain seperti Matematik dan Sosiologi. Oleh yang demikian tujuan buku ini ditulis adalah untuk memperkenalkan bidang yang bersifat "antara displin" (interdiciplinary) ini. Bersesuaian dengan tujuan itu dalam buku ini dibicarakan dengan ringkas beberapa aspek asas dalam Sejarah dan Falsafah Sains seperti pesonaliti-pesonaliti yang penting, perbincangan isu-isu kaedah-kaedah penyelesaian yang digunakan dan masalah-masalah yang berkaitan. Buku ini juga boleh dianggap sebagai pelengkap kepada buku-buku rujukan lain yang khususnua memaparkan Sejarah dan Falsafah Sains Barat.

Kandungan

Prakata

Bab 1. Falsafah Sains

Bab 2. Asas-Asas Penaakulan Sains

Bab 3. Bentuk-Bentuk Penerangan Sains dan Kaedah Formal

Bab 4. Metafizik dan Epistemologi

Bab 5. Sejarah Ringkas Perkembangan Falsafah Sains

Bab 6. Beberapa Mazhab Utama Kini

Bab 7. Etika dan Sains

Bibliografi

ladeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...