JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 29 April 2012

Ajaran Sesat: Gerakan Sulit Wujudiyyah Batiniyyah Di Malaysia.

Tajuk: Ajaran Sesat: Gerakan Sulit Wujudiyyah Batiniyyah Di Malaysia.
Penulis: Dr. Abdulfatah Haron Ibrahim,
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Pengantar

Pendahuluan

Sepatah Kata Edisi Kedua.

Sepatah Kata Edisi Ketiga

Pengenalan

Bahagian 1. Tasawuf

Tasawuf Sesat

Asal Perkataan ”Tasawuf’

Tasawuf pada Zaman Nabi dan Salaf

Zuhud dan Mujahadah

Daripada Zuhud Kepada Falsafah

Pengaruh Hinduisme dan Neo-Platonisme

Contoh Fahaman Martabat Tujuh

Ajaran Fansuri dan Sumatrani

Tanazzul (Menurun)

Taraqqi (Menaik)

Mengenal Diei

Manusia Jadi Tuhan?

Merahsiakan Ajaran

Menyembunyikan Ajaran Allah Itu Kufur

Syatahat

Ilmu Rahsia Huruf

Bahagian 2 Batiniyah

Pertumbuhan dan Perkembangan Batiniyah

Batiniyah Mencampuri Politik

Ajaran Batiniyah

Dua Jenis Takwilan

Mencela Ulama dan Fuquha

Matlamat Batiniyah Membuat Takwilan

Teknik Memikat Mangsa

Amalan yang Menyeleweng

Bahaya Batiniyah

Hukumnya

Majusi, Zindik, Dahri

Penentang Batiniyah di Nusantara

Bahagian 3. Kajian Dokumentasi

Bukan Golongan Islam

Unsur Tasawuf Falsafah Wujudiah

Unsur Batiniyah

Asal Kejadian Nur Muhammad

Asal Kejadian Muhammad dan Adam

Asal Kejadian Diri Manusia

Sifat Ma’ani dan Manusia

Rahsia Huruf

Rahsia Huruf Alif

Rahsia Usul al-Tahqiq

Miraj

Hubungan Martabat Tujuh dengan Kalimah La ilaha illa

Allah dan Palang Salib (Cross)

Sesat dalam Memberi Erti al-Hamdu

Sesat dalam Memberi Erti Surah al-Fatihah

Sesat dalam Memberi Erti Takbir

Solat Da’im dan Ilmu Nafas

Kesimpulan

Bahagian 4. Kajian Kes

1. Ajaran Faqrullah Qadiri

2. Nikah Batin

3. Huruf-huruf pada Alhamdulillah.

4. Huruf Hijaiyah

5. Sembahyang Lima Waktu

6. Majlis Zikir

7. Kiamat Tiada Akan Berlaku

8. Kita Ini Tuhan

9. Sembahyang Jumaat Tiada Sah

10. Mengaku Nabi Isa

Kesimpulan

Lampiran Laporan Kes-Kes Ajaran Sesat

A. Laporan Ajaran Sesat di Kampung Gong Halt Jenderak Temerloh Pahang

B. Laporan Ajaran Salah Kampunl Bolok, Lancang, Temerloh, Pahang

C. Contoh-contohAjaranSetat seperti yang Didedahkarraeh Pejabat Agama Islam Johor

D. Contoh-contoh Ajaran Sesat seperti yang Didedahkan oleh Pejabat Agama Islam elaka

E. Contoh-contoh Ajaran Sesat daripada Sebaran Majlis Agama Islam Kelantan

Bibliografi

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...