JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 18 Oktober 2010

Penyelamat Kerohanian Islam.


Tajuk: Penyelamat Kerohanian Islam.
Penulis: Abul Hasan Ali al-Nadwi.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku ini membincangkan zaman empayar Islam yang kedua terbesar pada masa dahulu iaitu di India. Masyarakat Islam dipaksa supaya menukarkan kepatuhan mereka terhadap Rasulullah s.a.w. dan kepercayaan agama Islam kepada falsafah dan kebudayaan Hindu serta Kesatuan semua Agama bagi mencapai matlamat kepentingan peribadi individu tertentu yang berminat dengan pengaruh asing dan ’politik kotor’. Beberapa tokoh yang licik pada masa itu telah memainkan peranan sebagai sekutu dalam komplot ini dengan melaung-laungkan slogan Era Baru, Struktur Baru, Millennium Baru dan Kepemimpinan Baru. Liagaimanakah keadaan ini dipulihkan? Apakah cara yang digunakan dan sejauh manakah kejeyaannya? Bagaimanakah moral dan kerohanian disucikan, keperibadian dibentuk dan semangat ditingkatkan? Bagaimanakah insan-insan yang berjiwa murni bangkit berjuang menimbulkan kesedaran masyarakat supaya mensucikan Allah, menghidupkan kembali Sunnah yang sekian lama diabaikan oleh orang ramai, mendidik mereka supaya patuh akan hukum Ilahi, menghapuskan bid’ah dalam aqidah dan amalan keagamaan, membasmi pengaruh yang tidak baik yang disampaikan oleh para guru agama yang menyeleweng, yang mengajarkan Wahdat al-Wujud dengan cara yang kabur dan dibesar-besarkan. Usaha menegakkan Islam ini berterusan sekurang-kurangnya selama tiga kurun sehinggakan para pejuang ini diiktiraf sebagai pembimbing keagamaan di seluruh dunia Islam, Kenyataannya ialah tempoh tiga ratus tahun tersebut boleh disebut sebagai era kepemimpinan intelektual dan kerohanian mereka.

Kandungan.

Pengenalan.

Bab 1. Dunia Islam Dalam Kurun Yang Kesepuluh.

Pentingnya Mempelajari Keadaan Pada Kurun Yang Kesepuluh.

Suasana Politik.

Suasana Agama.

Persekitaran Intelektual.

Keadaan Intelektual Dan Keagamaan Yang Mencemaskan.

Golongan Mandawi.

Punca-Punca Kegelisahan.

Bab 2. Kegemparan Terbesar Pada Kurun Kesepuluh.

Kedatangan Order Baru.

Bab 3. Pemerintahan Akhbar Klimeks Yang Bertentangan.

Zaman Keagamaan.

Peringkat Kedua Pemerintahan Akbar.

Kesan Perbahasan Keagamaan.

Peranan Ulama.

Ahli Agama Di Istana Akbar.

Para Pengiring Dan Penasihat Maharaja.

Mulla Mubarak Dan Anak-anak Lelaki Beliau.

Pengaruh Isteri Dari Rajput.

Dekri Raja Tidak Melakukan Kesalahan.

Keistimewaan Dekri.

Kemerosotan Kuasa Mahhdum-ul-Mulk Dan Sadr-as-Sudur.

Millenium Baru Dan Kepercayaan Ketuhanan.

Idea Dan Amalan Keagamaan Akbar.

Menyembah Api.

Menyembah Matahari.

Lukisan Masa Berdoa.

Sujud Di Hadapan Yang Mulia.

Tanda Hormat Dalam Kepercayaan Ketuhanan.

Tidak Suka Kalendar Hijrah.

Jamuan Dan Perayaan Yang Bertentangan Dengan Islam.

Orang Yang Tidak Memakan Daging Binatang (Vegetarian).

Babi.

Masa Minum.

Pengambilan Adat Yang Bertentangan Dengan Islam.

Penolakan Terhadap Mukjizat.

Tidak Suka Berkhatan.

Peraturan Perkahwinan.

Penyembahan Ketuhanan Bagi Raja-raja.

Memperkenalkan Kalendar Ilahi.

Pelepasan Membayar Zakat.

Tidak Bersetuju Mempelajari Islam.

Mengejek Keberangkatan Nabi Ke Langit.

Mengeluarkan Pendapat Yang Menghina Nabi.

Benci Dan Marah Terhadap Nama-Nama Nabi.

Larangan Sembahyang.

Mencaci Nilai-Nilai Islam.

Saat Perubahan Penting Yang Berbahaya Bagi Islam Di India.

Bab 4. Mujadid Alf Thani.

Keluarga.

Makhdum Shaikh Abdul Ahad.

Kelahiran Dan Zaman Kanak-kanak Mujaddid.

Kepatuhan Kerohanian Kepada Khwaja Baqi Billah.

Shaikh Abdul Baqi (Khwaja Baqi Billah).

Penerimaan Mujaddid Ke Dalam Tarekat Kerohanian Khwaja.

Bab 5. Mujaddid Sebagai Pembimbing Kerohanian.

Menetap Di Sirhind.

Perjalanan Ke Lahore.

Rancangan-rancangan Untuk Pembaharuan Moral.

Sikap Jahangir.

Sebab-sebab Penahanan Di Kota Gwalior.

Penahanan Di Penjara Gwalior.

Dalam Penjara.

Keghairahan Keagamaan Semasa Dalam Tahanan.

Tinggal Di Kern Di Raja.

Perjalanan Terakhir.

Keperibadian Dan Pekerjaan Harian.

Perwatakan.

Anak-Anak Sheikh Ahmad.
Bab 6. Teras Pergerakan Mujaddid.

Kepercayaan Terhadap Kerasulan Muhammad (s.a.w.)

Batasan Kemampuan Dan Kecendekiawan.

Beberapa Persoalan Asas.

Kritik Tentang Keluhuran Taakulan Dan Inspirasi Luar Biasa.

Pengetahuan Pencipta Yang Maha Kuasa Dan Keterbatasan Cendekia.

Kejahilan Ahli Falsafah Yunani.

Kekurangan Cendekia Untuk Menerima Hakikat Kerohanian.

Kerasulan Mengatasi Pengetahuan Cendekia Dan Taakulan Tidak Sambung-Menyambung.

Cendekia Luhur Hanyalah Suatu Mitos.

Neo-Platonis Dan Penerang Rohani (Illuminist).

Shaikhul Ishraq Shihab-ud-din Suhrawardi.

Persamaan Antara Cendekia Dan Pencahayaan Kerohanian

Pencemaran Pengalaman Luar Biasa

Percanggahan Antara Pengajaran Rasul Dengan Ahli Falsafah.

Pembersihan Jiwa Tidak Dapat Dicapai Tanpa Rasul Allah.

Manusia Memerlukan Rasul.

Pengetahuan Ketuhanan Dan Kerasulan.

Pemahaman Rohani Tentang Tuhan: Pemberian Kepada Rasul.

Tahap Kepercayaan.

Penerimaan Kerasulan Berasaskan Taakulan Yang Kukuh.

Ajaran Rasul Tidak Dapat Ditentusahkan Oleh Cendekia.

Melampaui Cendekia Dan Tidak Maakul.

Cara Menyembah Tuhan Diajar Oleh Rasul Sahaja.

Kerasulan Mengatasi Cendekia.

Maqam Kerasulan.

Rasul Sebagai Ciptaan Yang Terbaik.

Ketulusan Para Rasul.

Dua Perhatian Rasul Secara Serentak.

Perbandingan Antara Wali Dengan Rasul.

Rayuan Kerasulan Untuk Hati.

Bab 7. Wahdat al-Wujud (Kesatuan Wujud) Berbanding Dengan Wahdat al-Syuhud (Kesatuan Syuhud)

Shaikh Akbar Muhyiddin Ibn ’Arabi.

Kritik Ibn Taimiyah Terhadap Wahdat al-Wujud .

Pengaruh Wahdat al-Wujud Yang Merosot.

Pengikut Ibn ’Arabi Di India.

Penentangan Shaikh ’Ala Ud-Daulah Samnani Terhadap Kesatuan Wujud.

Wahdat al-Syuhud Atau Kesatuan Syuhud (Kesatuan Pandangan).

Keperluan Kepada Pakar Yang Baru.

Pendekatan Baru Mujaddid.

Pengalaman Peribadi Mujaddid.

Kesatuan Wujud.

Pandangan Sederhana Tentang Ibn ’Arabi.

Penentang Terhadap Kesatuan Kewujudan.

Keagungan Shaikh Akhbar.

Sikap Tolak Ansur Para Sarjana Yang Terkemudian.

Saiyid Ahmad Shahid.

Bab 8. Dari Zaman Akhbar Ke Jahangir.

Beberapa Orang Sarjana Dan Ahli Sufi Yang Berjasa.

Keunggulan Peribadi Para Rasul Lantaran Darjat Kehampirannya Kepada Allah.

Kehebatan Rasul Melampaui Kewalian.

Ulama Berada Pada Jalan Yang Benar.

Kemuliaan Para Rasul.

Yakin Kepada Yang Ghaib.

Pengalaman Hakikat Ulung Yang Sempurna.

Konsep Islam Dalam Aliran Sufi.

Penolakan Terhadap Bid’ah Hasanah.

Permulaan Usaha Pemulihan Mujaddid.

Tindakan Yang Sewajarnya.

Pemikiran Yang Segar Dan Kata-kata Yang Membakar.

Surat-surat Kepada Bangsawan Dan Pegawai Istana.

Mengelakkan Berlakunya Kesilapan Yang Berulang.

Sumbangan Peribadi Mujaddid.

Pengaruh Mujaddid Ke Atas Jahangir.

Pemerintahan Shah.jahan.

Putera Dara Shikoh.

Muhyiuddin Aurangzeb Alamgir.

Bab 9. Penentangan Terhadap Shaikh Ahmad Sirhindi.

Bab 10. Pertumbuhan Dan Perkembangan Aliran Mujaddidiyah.

Pengganti-Pengganti Kenamaan.
Khwaja Muhammad Ma`sum.

Saiyid Adam Binnauri.

Beberapa Tokoh Sufi Yang Terkenal.

Khwaja Saifuddin Sirhind.

Dari Khwaja Muhammad Zubair Hingga Maulana Fazlur Rahman Ganj-Moradabadi.

Mirza Mazhar Jan Janan Dan Shah Gulam Ali.

Maulana Khalid Rumi.

Shah Ahmad Saeed Dan Pewaris Ilmu Kerohaniannya.

Shah Abdul Ghani.

Tarekat Ihsaniyah.

Saiyid Shah Alamullah Sekeluarga.

Shaikh Sultan Ballia.

Hafiz Sayid Abdullah Akbarabadi.

Sayid Ahmad Shahid Dan Para Pengikut-Pengikurnya.

Bab 11. Karya-Karya Syeikh Ahmad Mujaddid Sirhindi.

Ithbat Un-Nubuwah (Bahasa Arab).

Radd-i-Rawafiz (Bahasa Parsi).

Risalah Tahlairah (Bahasa Arab).

Syarh-i-Rubaiyut (Bahasa Parsi).

Ma’arif Ladumniyah (Bahasa Parsi).

Mabda’-i-Ma’ad (Bahasa Parsi).

Mukasyilat ’ Ayninah. (Bahasa Parsi).

Maktuhat Imam Rabbani. (Bahasa Parsi).

Bibliografi.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...