JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 3 Disember 2010

Dakwah Dan Cabarah De-Islamisasi Di Malaysia.


Tajuk: Dakwah Dan Cabarah De-Islamisasi Di Malaysia.
Penyelenggara: Abdul Ghafar Don & Zaleha Mohd Ali.
Penerbit: Karisma Publications Sdn Bhd.

Islam sebagai ad-din menawarkan satu pakej kehidupan yang lengkap untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Pertembungan Islam dengan nilai-nilai hidup yang bobrok sama ada berbentuk ideologi atau isme ciptaan manusia ataupun elemen ajaran sesat telah berlangsung dalam perjalanan sejarah yang panjang. Cuma, dalam konteks pertembungan dalam era moden kini, de-Islamisasi sebagai satu proses menghakis nilai-nilai Islam telah mengambil satu bentuk, versi, corak dan wajah baru sesuai dengan perkembangan dan keperluan zaman. Buku ini adalah satu cubaan dan inisiatif yang menarik dalam menggarap isu-isu de-Islamisasi dan bagaimana de-islamisasi dengan pelbagai bentuk dan dalam pelbagai aspek, sosial, politik, pendidikan, kepercayaan, teknologi maklumat dan lain-lain telah bertembung dengan Islam dan memberi impak dan cabaran besar kepada perkembangan dan usaha-usaha dakwah khususnya di Malaysia.

Kandungan.
Prakata.

Senarai Singkatan.

Bab 1. Pengenalan Kepada Konsep De-Islamisasi.

1.1. Pengenalan.

1.2. Definisi Dakwah.

1.3. Definisi De-Islamisasi.

1.4. Definisi Isu-Isu Semasa.

1.5. Pandangan Islam terhadap DeIslamisasi.

Akidah.

lbadah.

Akhlak.

1.6. Kesimpulan.

Bab 2. Isu-Isu Semasa Dan De-Islamisasi.

2.1. Pendahuluan.

2.2. Isu Terrorisme.

Definisi Terrorisme.

Penglabelan Islam Sebagai Pengganas.

Implikasi Isu Terrorisme Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim.

2.3. Penyimpangan Ajaran Agama.

Ketaksuban Dan Ekstremisme Agama.

Ajaran Sesat

Isu Murtad.

2.4. Isu Gejala Sosial.

Isu Black Metal.

Isu Budaya Hedonisme.

Isu Pergaulan Bebas.

Isu Lepak.

Isu Gangsterisme.

2.5. Isu Globalisasi Dan Pengaruh Ledakan Teknologi Maklumat.

Pengaruh Ledakan Teknologi Maklumat.

Isu Globalisasi.

2.6. Kesimpulan.

Bab 3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Proses De-Islamisasi.

3.1. Pendahuluan

3.2. Faktor Dalaman Individu.

Keluarga.

Rakan Sebaya.

3.3. Faktor Luaran Persekitaran.

Kecanggihan Teknologi.

Komuniti Masyarakat.

Media massa.

3.4. Kesimpulan.

Bab 4. Implikasi Proses De-Islamisasi.

4.1. Pendahuluan.

4.2. Implikasi Proses De-lslamisasi dari Segi Dalaman.

Individu.

Keluarga.

4.3. Implikasi Proses De-lslamisasi dari Segi Luaran Masyarakat

Organisasi Dakwah.

Negara.

Agama.

4.4. Kesimpulan.

Bab 5. Saranan Dan Cadangan.

5.1. Pendahuluan.

5.2. Cadangan Dan Saranan.

Cadangan Jangka Pendek.

Cadangan Jangka Panjang.

5.3. Kesimpulan.

Biblografi.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...