JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 1 Disember 2010

Syeikh Abdul Qadir Al–Mandili 1910-1965: Biografi Dan Pendidikan.


Tajuk: Syeikh Abdul Qadir Al–Mandili 1910-1965: Biografi Dan Pendidikan.
Penulis: Ramli Awang.
Penerbit: Universiti Teknologi Malaysia.

Buku ini Membicarakan biodata ringkas Syeikh Abdul Qadir Al–Mandili dan pandangan Beliau Berhubung dengan pendidikan Akhlak. Perincian mengenai pendidikan akhlak Yang Dilakukan penulis menurut Perspektif Mandili merangkumi akhlak batiniah tercela (madhmumah) Seperti marah, dengki, cintakan kemegahan, cintakan dunia, takbur, ujub, bakhil serta riyak dan terapi yang seharusnya diambil Bagi Menghilangkan kecelaan akhlak tersebut. Selain daripada itu dibincangkan juga aspek akhlak lahiriah dan kaedah memelihara anggota lahir agar tingkah laku seseorang itu sentiasa mendapat keredaan Allah. Buku ini turut mengupas sepuluh asas akhlak terpuji (Mahmudah) yang menjadi teras kepada Kehidupan yang tidak seharusnya Luput Dari Amalan Umat Islam seperti taubat, takutkan Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasihkan Allah serta reda dengan qadak Allah.

Kandungan.

Prakata.

Penghargaan.

Transliterasi.

Singkatan.

Bab 1. Pendahuluan.

Bab 2. Biografi Syeikh Abdul Qadir Mandili.

Pendahuluan.

Asal Usul Abdul Qadir Mandili.

Pendidikan Asas.

Mandili Di Kedah.

Mendirikan Rumah Tangga.

Belajar Dan Mengajar Di Mekah.

Guru–Guru Mandili Di Mekah.

Keperibadian Mandili.

Kematian Mandili.

Bab 3. Karya Mandili.

Pendahuluan.

Usuluddin.

Fikah.

Politik.

Hadis.

Pendidikan.

Perundangan Islam.

Akhlak.

Kesimpulan.

Bab 4. Akhlak Batiniah Tercela Dan Terapinya.

Pendahuluan.

Marah Dan Terapinya.

Dengki Dan Terapinya.

Cintakan Kemegahan Dan Terapinya.

Cintakan Dunia Dan Terapinya.

Takbur Dan Terapinya.

Ujub Dan Terapinya.

Bakhil Dan Terapinya.

Riyak Dan Terapinya.

Kesimpulan.

Bab 5. Akhlak Lahiriah Dan Pemeriharaan Anggota Lahir.

Pendahuluan.

Memelihara Penglihatan.

Memelihara Pendengaran.

Memelihara Lidah.

Memelihara Perut.

Memelihara Kemaluan.

Memelihara Tangan.

Memelihara Kaki.

Kesimpulan.

Bab 6. Akhlak Terpuji.

Pendahuluan.

Taubat.

Takutkan Allah.

Zuhud.

Sabar.

Syukur.

Ikhlas.

Tawakal.

Kasihkan Allah.

Reda Dengan Qadak Allah.

Mengingati Mati.

Kesimpulan.

Bab 7. Analisa Metode Mandili Dalam Memahami Akhlak.

Pendahuluan.

Penerimaan Tanpa Kritikan.

Penerusan Pemikiran Akhlak Al-Ghazali.

Konsep Takhalli Dan Tahalli.

Mengenal Fungsi Qalb Atau Hati.

Penyucian Anggota Lahir.

Kesimpulan.

Bab 8 Penutup.

Lampiran.

Bibliografi.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...