JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 3 Disember 2010

Gagasan Islamisasi Ilmu.


Tajuk: Gagasan Islamisasi Ilmu.
Penulis: Mohd Nasir Omar.
Penerbit:  Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd

Buku ini membincangkan tentang gagasan islamisasi ilmu pengetahuan ditinjau dari sudut kenapa dan bagaimana umat Islam era klasik dan juga moden boleh mempelajari ilmu pengetahuan bangsa asing, terutama permikiran Barat. Pada era klasik, tokoh-tokoh falsafah sains Islam mempelajari pemikiran Greek dan lain-lain tamadun dan lantas sekali gus membina suatu badan ilmu pengetahuan yang berkualiti tinggi. Manakala pada era moden, giliran orang Islam pula berhijrah ke Barat demi memenuhi pelbagai keperluan akademik dan kepakaran.
Prakata

Bab 1. Pendahuluan.

Bab 2. Landasan Konsep: Ilmu dan Islamisasi Ilmu.

Bab 3. Islamisasi Ilmu Era Klasik Islam.

Bab 4. Respons Era Moden: Islamisasi Ilmu.

Bab 5. Falsafah Dan Metodologi Gagasan Islamisasi Ilmu.

Bab 6. Strategi Dan Perancangan Kerja Islamisasi Ilmu.

Bab 7. Rumusan Dan Kesimpulan.

Bibliografi.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...