JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 20 Mac 2013

Mengenal Diri Dan Wali Allah.


Tajuk: Mengenal Diri Dan Wali Allah.
Penulis: Mustapha Muhammad al-Jiasi.
Penerbit: Pustaka Aman Press.

Kandungan

Ucapan Takziah

Kata-kata Aluan Dari Seorang Ulama dan Ahli Sufi Yang Tak Asing Lagi Di Kelantan:

> Dalam Tulisan Jawi (Asal)

> Dalam Tulisan Rnmi (Salinan)

Sepatah Kata Dari Seorang Guru Ugama dan Imam Masjid Muhaipmadi Kota Bharu, Kelantan

Sepatah Kata Aluan Dari Seorang Guru Muslim Bangsa Inggeris

Mukaddimah

Dalam Kenanganku

Bab 1. Siapakah Kita? Dari Mana dan Akan Ke Mana? Apakah Dia Ruh dan Kalbu

Perbezaan-perbezaan Kalbu, Ruh, Nafsu dan Akal

Perkataan Kalbu Ada Dua Pengertian

Perkataan Ruh Ada Dua Pengertian

Perkataan Nafsu Ada Dua Pengertian

Perkataan Akal Juga Ada Dua Pengertian

Bab 2. Perbezaan Nafsu Orang Awam Dengan Orang Wali

1. Ahli Nafsu Ammarah

2. Ahli Nafsu Lawwamah

3. Ahli Nafsu Mulhamah

4. Ahli Nafsu Mutma-innah

5. Ahli Nafsu Radhiah

6. Ahli Nafsu Mardhiyyah

7. Ahli Nafsu Kamil

Kesimpulan: Kaedah Sufiah

Kesimpulan: Maqam-maqam Nafsu dan Pembalasannya Mengikut Lojik Sufiah

Bab 3. Bagaimana Hendak Mencapai Maqam Wall

Wahdat Atau Nur Dari Allah

Apalcah Dia Nar dan Tanda-tandanya

Suatu Kaedah Yang Am

Tarikat Sufiah dan Perkembangannya

Perkara Bidf’ah

Suluk

Fatwa Penting untuk Pembaca-pembaca Kitab Tasauf

Kesilapan Penulis Tasauf Zaman Moden

Bab 4. Peringkat-peringkat Perjalanan Suluk Orang Sufi (Hasil Orang Menjalani Suluk)

(1) Perjalanan Nafsu Ammarah

(2) Perjalanan Nafsu Lawwamah

Perhatian

(3) Perjalanan Nafsu Mulhamah

Pengertian Fana dan Syuhud

Syuhud

Bandingan Syuhud

Misal Syuhud Dengan Asma’ Allah

Wahdat al-wujud Penting Difaham

Bandingan Wahdat al-wujud

Huraian-huraian Mengeliru dan Tiada Bertanggungjawab

Murtad dan Zindik Setengah Orang-orang Kampung

Pengertian Wahdat al-wujud yang sebenar

Darjah-darjah Makrifat dan Bandingannya

Apakah Dia Kanaah dan Zahid?

Fatwa Zikir Khurafat dan karut

Rahsia Syuhud Fitziah

(4) Perjalanan Nafsu Mutma-innah

Contoh Tauhid Al-Asmak

(5) Perjalanan Nafsu Radhiah

(6) Perjalanan Nafsu Mardhiah

(7) Perjalanan Nafsu Al-Kamil

Hijab Hati dan Tenaga Zikir Tarikat

Keterangan Maqam-maqam Secara Ringkas

Persoalan Penting (88); Peringatan

Mengapa Kemajuan Ruhani Tiada Membangun?

Perbezaan Faktor-faktor Bagaimana Tercapai Ketinggian Islam

Perhatian: Kaedah-kaedah Penting Tasauf

Bab 5. Sebab-sebab Terhijab Hati (Ruh) Dengan Allah

Perhubungan Ruh Dengan Hadrat Allah

Bandingan Perhubungan Ruh Dengan Hadrat Allah

Keistimewaan Kejadian Ruh Anak Adam

Alam Dunia Diciptakan Sebagai Tempat Mujahadah

Hal Perjuangan Mujahadah

Tabiat Ruh dan Kewajipan Jihad (Mujahadah)

Jihad Badan

Jihad Nafsu

Jihad Syaitan

Jihad Dan i Pergaulan Manusia

Persoalan: Serupalcah Perbuatan Cita Dengan Kehendak Agama Allah?

Mengapa Negara Islam Masih Belum Kelihatan Wujud Di Dunia?

Halangan Yang menyebabkan Tak Tercapai

Cita-cita dan Kewajipan

Jalan Melepas Diri

Alam Hadrat Allah Atau Ketuhanan

Apakah Maksud Dengan Hadrat Allah itu?

Alam Hadrat Itu Bolehlah Dibahagi Kepada Tiga Tingkat

Alam Malakut dan Mata Basirah

Bandingan Ruh Di Alam Malakut

Apakah Pula Mata Basirah...?

Penghuraian Kasyf Secara Aqli

Mengejekngejek Kerana Mengatalcan Adanya ”Mata Dalam”

Dakwaan Kasyf Ahli Subud

Kasyf dan Dalil Qat’i

Soalan

Bab 6. Ilmu Pengetahuan Orang Biasa, Aulia Allah dan Nabi-nabi

Ilmu Pengatahuan Dari Punca Syar’i

Ilmu Pengetahun Dari Punca ’Aqli

Jalan-jalan Mencapai Ilmu Pengetahuan

Ilmu Pengajian Rabbani Jenis Lain

MilliWahi

Wahi Dengan Makna Yang Khas

Ilmu Ilham dan Pengertiannya

Perbezaan Ilmu Nubawwah dan Risalah

 Ilmu Ilham Sayyidina Ali Kanamallah Wajhah

Tabiat Nafsu Suci (Ruh) Mencapai Ilmu Dengan Talc Payah Belajar

Mengapa Umat Islam Miskin Menderita Ilmu Pengetahuan? (135);

Astaghfirullah-hal’azim...!

Bab 7. Keramat Khadim dan Keramat Au lia Allah Dunia-Akhirat

Keramat Khadim

Asal-usul Khadim

Mujarrab Ilmu Khadim dan Masaalah Tawassul

Keramat-keramat Aulia Allah

Dua Puluh Keramat Di Dunia

Dua Puluh Keramat-keramat Yang Dianugerah Allah Di Akhirat

Tugas Manusia Sebagai Hamba Allah

Nikmat dan Dunia Penipuan

Kemarahan Agama

Tujuan Falsafah Kebendaan

Pengertian lbadat dan Tugas

Bertuah clan Mulia

Penutup

Sumber-sumber Kajian

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...