JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 14 November 2012

Sorotan Terpilih Dalam Sejarah Malaysia (Esei Sumbangan Kepada Dr. Cheah Boon Kheng)
Tajuk: Sorotan Terpilih Dalam Sejarah Malaysia (Esei Sumbangan Kepada Dr. Cheah Boon Kheng)
Penyelenggara: Mahani Musa Dan Tan Liok Ee.
Penerbit: Universiti Sains Malaysia.

Kandungan

Penghargaan Kepada Dr. Cheah Boon Kheng

Biodata Dr. Cheah Boon Kheng

Singkatan

Prakata
Bab 1. Menulis Sejarah Malaysia: Beberapa Persoalan Tentang Pendekatan Dan Kaedah Kajian.
> Tan Liok Ee.


Bab 2. Kontroversi Pendekatan Europe-Centric – Malaysia Centric: Satu Tinjauan Semula.
> Kassim Ahmad.

Bab 3. Sejarah Budaya Masyarakat Bumiputera Malaysia.
> Badriyah Haji Salleh.

Bab 4. Masyarakat Melayu-Muslim Pulau Pinang 1830an-1930an: Masalah Kepimpinan Dan Pengaruh Kingsi Gelap.
> Mahani Musa.


Bab 5. Majlis Mesyuarat Negeri Kedah: Cabaran Politik Dan Pentadbiran Dalam Konteks Kesetian Dan Kenegerian 1909-1941.
> Mohd Isa Othman.

Bab 6. Trade Unionism In Colonial Malaya: Change And Development 1945-1947.
> Leong Yee Fong.

Bab 7. Japaness Occupation Of Malaya: Question And Some Answer.
> Paul Kraroska.

Bab 8. Perkahwinan Dan Penceraian Di Johor 1942-1945: satu Aspek Sejarah Sosial Zaman Pendudukan Jepun
> Abu Talib Ahmad.

Bab 9. Pendudukan Jepun Dan Komuniti Cina Di Sarawak: 1941-1945.
> Ooi Keat Gin

Senarai Penulis.

Istilah.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...