JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 17 November 2012

Warisan Al-Quran: Sosiobudaya.
Tajuk: Warisan Al-Quran: Sosiobudaya.
Penyelenggara: Mohd. Radzi Othman, Zaleha Muhamat, Atikullah Abdullah, Noor Shakirah Mat Akhir, Usman Yaakob, Ismail Omar.
Penerbit: Universiti Sains Malaysia.

Kandungan.

Kata Aluan.

Prakata.

1. Metodologi Dakwah Kepada Orang Bukan Islam Menurut Perspekti al-Quran.
> Redzuwan Mohd Yunus.

2. Pembentukan Generasi al-Quran Menurut Sayyid Qutb Dalam Kitab Ma'alim Fi al-Tariq.
> Farid Mat Zain & Roziah Sidek.

3. Manusia Dalam al-Quran: Kajian Daripada Perspektif al-Mathal al-Sarih.
> Mohd Subki Othman & Mohd Zulkifli Ismail.

4. Penghayatan Ilmu Bersumberkan al-Quran Dan al-Sunnah.
> Ismail Lutfi.

5. Tinjauan Penyelewangan Tafsiran al-Quran Oleh Golongan Anti Hadith Di Internet.
> Tengku Inan Zarina Tengku Puji, Mohd Nazri Ahmad & Azwira Abdul Aziz.

6. Tanda Bacaan al-Quran Rasm Uthmani: Teori Dan Aplikasi.
> Abdul Rauf Haji Hassan Azhari.

7. Pengaruh al-Quran Ke Atas Bahasa Dan Sastera Arab: Tinjauan Ringkas.
> Ahmad Haji Hasbullah & Che Radiah Mezah.

8. Projek al-Quran Mushaf Malaysia: Perspektif Budaya Dan Gagasan Mumtaz.
> Abdul Latif Mirasa.

9. Dimensi Pengajian al-Quran Di Negeri Perlis: Tinjauan Terhadap Pelajaran Harfiyyah.
> Hazman Hassan.

10. Kesenian Dan Kesusasteraan al-Quran
> Mohamad Helmi Sofi

11. Hubungan Pendidikan Seni Dengan Konsep Tauhid.
> Roskang Bin Jailani

12. al-Quran: Globalisasi Dan Negara Islam
> Hassan Nazri Khalid & Atikullah Hj. Abdullah

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...