JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 17 November 2012

Warisan al-Quran: Politik Dan Pemikiran Semasa.
Tajuk: Warisan al-Quran: Politik Dan Pemikiran Semasa.
Penyelenggara: Mohd. Radzi Othman, Zaleha Muhamat, Atikullah Abdullah, Noor Shakirah Mat Akhir, Usman Yaakob, Ismail Omar.
Penerbit: Universiti Sains Malaysia.

Kandungan.

Kata Aluan.

Prakata.

1. Pentafsiran al-Quran Dengan Menggunakan Akal: Sejauhmanakah Keharusannya Menurut Islam.
> Rushdi Ramli.

2. Konsep Jihad Dalam al-Quran Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Melayu: Satu Analisa Sejarah.
> Wan Rozali Wan Mohamad.

3. al-Quran Dan Siasah Syariah Dalam Karya Mandili.
> Ibrahim Abu Bakar.

4. Pemikiran Siasah Sayyid Qutb: Satu Analisa Berdasarkan kitab Fi Zilal al-Quran.
> Mazlan Ibrahim & Jaffary Awang..

5. Konfik Kejiwaan Dalam Surah Maryam: Kajian Ayat Pilihan.
> Noor Shakirah Mat Akhir.

6. al-Quran Dan Siasah Syariah.
> Wan Zabidi Wan Teh.

7. Syura Menurut al-Quran: Kajian Keluasan Tuntutan Siasah Dalam Segenap Lapisan Masyarakat
> Wazin Othman.

8. al-Quran Penggerak Penemuan Sains, Teknologi Dan Kejuruteraan.
> Mohd Azrai Kassim & Ajmain Safar.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...