JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 15 November 2012

Sejarah Islam: Menyentuh Bidang-Bidang Politik, Agama, Kebudayaan Dan Kemasyarakatan (Jilid 7)
Tajuk: Sejarah Islam: Menyentuh Bidang-Bidang Politik, Agama, Kebudayaan Dan Kemasyarakatan (Jilid 6)
Penulis: Dr. Hassan Ibrahim Hassan.
Penerbit: Yayasan Islam Terengganu.

Kandungan

Kata Pengantar Pengarah Yayasan Islam

Bab 1. Era Saljuq Yang Pertama Mulai Dari Kemunculan Toghrul Bek Hingga Malik Shah Meninggal Dunia (429-485/1038-1092)

Kelahiran Kaum Saljuq

Toghrul Bek Jurai Keturunan (Nasab)

Para Khalifah Bani Abbas (132-656/750-1285)

Keluarga Abbasiyah

Pemberontakan Al-Basisiri

Keperibadian Toghrul Bek

Kematiannya Alb Arsalan (455-465/1603-1072)

Kematian Alb Arsalan

Sifat-sifat Peribadinya

Malik Shah (465-485/1072-1092)

Wazir Nizamul Mu lk

Bab 2. Zaman Sanjar Dan Saudara-Saudaranya (485-552/1092-1157)

Ciri-ciri Istimewa Pada Zaman Ini

Mahmud bin Malik Shah (485-487H)

Barkiaruk bin Malik Shah (487-498/1094-1104) xi

Muhammad bin Malik Shah (498-511/1104-1117)

Keperibadian Malik Shah dan Kematiannya

Mahmud bin Muhammad bin Malik Shah (511-525/1117-1131)

Keperibadian dan Perwatakan Mahmud Kematiannya

Mas’ood bin Muhammad bin Malik Shah (527-547/1132-1152)

Tamatnya Era Tokoh-tokoh Besar Kaum Saljuq

Bab 3. Kerajaan Merdeka Yang Terletak Di Bawah Naungan Kerajaan Abbasiyah

Pertama: Kerajaan-kerajaan AI-Atabikah Siapakah Al-Atabikah Itu?

Dinasti Zanki Mongol

Atabikah Al-Mausil dan Sanjar 577H; Kemudian Al-Ayyubiyuun 579H

Atabikiah Al-Mausil (516-660/11224262)

Imaduddin Zanki

Perhubungan Imaduddin Zanki dengan Khalifah dan Sultan

Atabikah Ha lab

Atabikiah Sinjar (566-617/1170-1220)

Atabikiah Al-Jazirah (576-648/1180-1250)

Atabikiah ’rim! (539-630/1144-1232)

Dinasti Baktajin Para Ptabek Irbal dan Lainnya

Atabikiah Diyar Bala

Dinasti Artuq di Kaifa

Syahat Armenia

Atabikiah Azarbaijan

Tokoh-tokoh Saljuq di Kirman

Tokoh-tokoh Saljuq di Syria

Tokoh-tokoh Saljuq di Iraq dan Kurdistan

Tokoh-tokoh Saljuq di Rom (Asia Kecil)

Tokoh-tokoh Saljuq Al-Dansyamandiah di Siwas, Qaisariah dan Malatiah

Atabikiah Kirman

Atabikiah Parsi (543-686/1148-1280)

Atabikiah Loristan (543-827/1148-1423)

Kedua: Khawarazmi Shah Alauddin Muhammad (596-617/1199-1220)

Jalaluddin Mankabarti

Ketiga: Kerajaan Ayubiah (1250-1171/648-567)

Salahuddin Al-Ayubi

Para Khalifah (Pengganti) Salahuddin

Keempat: Kerajaan Al-Murabitiah (448-541/1051-1147)

Penubuhan Kerajaan Al-Murabitiah

Yusuf bin Tasyfin

Peperangan Al-Zallaqah

Selepas Peristiwa Pertempuran di AI-Zallaqah

Ali bin Yusuf bin Tasyfin (357-500/1106-1143)

Tamatnya Riwayat Kerajaan Murabitiah

Bab 4. Peperangan-Perangan Bangsa Monggol Kejatuhan Kota Baghdad

Erti Tatar dan Moghul (Mongol):

Hal Keadaan Bangsa Mongol Sebelum Kemunculan Jenkhiz Khan

Hal Keadaan Negeri-negeri Islam Pada Awal Abad Ketujuh Hijrah

Jenkhiz Khan AI-Yasaq

Peperangan-peperangan Oleh Jenkhiz Khan

Serangan Al-Tatar ke Atas Negeri Khawarazm

Naisabur dan Mazandaran

Kematian Jenkhiz Khan

Bab 5. Kerajaan-Kerajaan Islam Yang Merdeka Yang Terletak Di Bawah Perintah Kerajaan Abbasiyah

Pertama: Al-Ghauriyuun dan Al-Ghaznawiyuun

Kelahiran Al-Ghauriyuun

Alauddin Hussein Al-Ghauri

Ghiyathuddin Muhammad Kehapusan Kerajaan Ghaznawi

Kewafatan Ghiyathuddin Muhammad Perwatakannya

Shihabuddin Muhammad

Peperangan-peperangannya Dengan Orang-orang Khawarazmi dan AI-Khita

Kewafatan Shihabuddin Muhammad Keperibadiannya

Ghiyathuddin Mahmud

Kedua: Kerajaan Fatimiyah, Al-Mustansir dan Al-Mustali

Al-Aamir dan Al-Hafiz

Kejatuhan Kerajaan Fatimiyah

Serangan Syirkuh ke Ata Mesir

Salahuddin dan Kejatuhan Kerajaan Fatimiyah

Ketiga: Kerajaan Al-Salihiah di Yaman

Keempat: Negeri Yaman Sebelum Munculnya Golongan Ayubi. Bain Najah di Zabeed (412-554/1021-1159)

Barn Mandi (554-569/1159-1173)

Barn Zura’i di Aden

Kelima: Yaman di Zaman Golongan Ayubi

Keenam: Barn Rasul dan Barn Ar-Rassi di Yaman

Empayar Mongol Selepas Jenkhiz Khan:

Ajtai; Penaklukannya di Asia dan Eropah

Kiuk

Manjo Khan

Kublai Khan

Kejatuhan Kota Baghdad

Bani Ar-Rassi Para Imam Zaidi (di So’dali dan Sana’a) (280-700/893-1300)

Jadual Nama Pemerintah-pemerintah dari Gokmgan Bani Ar-Rassi (280-700H)

Kerajaan Al-Muwahhidiah di Maghribi

Keperibadian Kewafatannya

Abu Ya’akub bin Yusuf bin Abdul Mu’min (558-580/1163-1184)

Ya’akub Al-Mansur (580-595/1184-1199)

Peperangan di Al-Arak (4).11)

Di Antara Ya’akub Al-Mansur dan Salahuddin

Kerja-kerja Ya’akub Al-Mansur di Bidang Pembaikan clan Pembangunan Keperibadiannya Wafatnya

Al-Nasir Li Dinillah

Peperangan Al-1Jcpb

Kejatuhan Kerajaan Muwahhidiah

Bab 6. Hubungan-Hubungan Luar

Hubungan Golongan Abbasi dan Fatimi dengan Penduduk-penduduk Byzantin

Hubungan Bani Abbas Dengan Golongan Fatimi

Hubungan Golongan Fatimi di Hijaz

Hubungan Golongan Fatimi Dengan Maghribi dan Cicily

Perhubungan Golongan Fatimiyah Dengan Bani Abbas di Yaman

Hubungan Orang-orang Islam Dengan Kaum Salib

Seruan Kepada Peperangan-peperangan Salib

Perang Salib yang Pertama

Peperangan-peperangan S alib (1100-1104M)

Peperangan Salib yang Ketiga

Peperangan Salib yang Keempat

Bab 7. Gerakan-Gerakan Politik Dan Agama

Golongan Qaramitah

Tamatnya Zaman Kaum Qaramitah

Al-Daruz Para Pendiayah Puak Al-Daruz

Ciri-ciri Terpenting Bagi Golongan AI-Durziyah

AI-Nusairiyah

Diayah Nizariyah di Parsi dan Syam

Gerakan AI-Tayyibiyah di Yaman

Kegiatan Diayah AI-Murabitiah

Kegiatan Dakwah Muwahhidiyah Kelahiran Ibnu Tumart dan Masa Remajanya

Kegiatan Dakwah Ibnu Tumart

Ibnu Tumart dan Ali bin Yusuf Al-Murabiti

Pelarian Ibnu Tumart

”Bai’ah” Ibnu Tumart

Kerajaan AI-Muwahhidiah

Peperangan-peperangan Ibnu Tumart

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...