JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 17 November 2012

Warisan al-Quran: Peradaban Manusia.Tajuk: Warisan al-Quran: Peradaban Manusia.
Penyelenggara: Mohd. Radzi Othman, Zaleha Muhamat, Atikullah Abdullah, Noor Shakirah Mat Akhir, Usman Yaakob, Ismail Omar.
Penerbit: Universiti Sains Malaysia.

Kandungan.

Kata Aluan.

Prakata.

1. Al-Quran Dan Peranan Ulama Melayu Dalam Pemodenan Alam Melayu.
> Rahimah Affandi Abdul Rahman.

2. Al-Quran Dan Terjemahannya Dalam Bahasa Bukan Arab.
> Mohd Shukri Hanapi & Mohd Radzi Othman.

3. Al-Quran Menjada Ilmu, Akidah, Dan Takwa Kepada Ummah.
> Mohd Radzi Othman.

4. Al-Quran Sebagai Sumber Peradaban Hidup.
> Mohd Nakhaie Ahmad.

5. Al-Quran Sumber Peradaban Hidup: Suatu Sorotan Pandangan Sonhadji.
> Zulkifli Hj. Mohd Yusoff.

6. Kesesuaian Islam Dan al-Quran Untuk Semua Keadaan.
> Hassan Ahmad.

7. Menghayati Sirah Rasulullah (s.a.w.) Menerusi al-Quran
> Rodziah Sidik @ Mat Sidek & Farid Mat Zain

8. Penghayatan al-Quran: Konsep Dan Pengaruhnya Terhadap Kegemilangan Tamadun Islam.
> Hasbullah Ali.

9. Penghayatan Ilmu Dan Pendidikan Menurut Perspektif al-Quran.
> Mohd Mokhtar Syafii.

10. Peranan al-Quran Dan Hadith Dalam Ibadah.
> Mohd Radzi Othman.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...