JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 8 November 2012

Perkembangan Sastera Kebangsaan: Esei-Esei Kritikan.

Tajuk: Perkembangan Sastera Kebangsaan: Esei-Esei Kritikan.

Penyelenggara: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Pengenalan

Perkembangan Sastera Kebangsaan: Peranan Gerakan Masyarakat, Institusi dan Penerbitan
> Prof Datuk Ismail Hussein

Politik Sastera: Satu Komen Terhadap Keris Mas
> Prof S. Husin Ali

Beberapa Catatan Mengenai Kriteria-kriteria Estetika Dalam Seni dan Sastera
> Prof. Dr. Mohd. Kamal Hassan

Menuju Sebuah Teori Sastera Islam: Jawapan kepada Shahnon Ahmad
> Kassim Ahmad

Menuju Sebuah Teori Sastera Islam: Pandangan Hidup Tauhid dan Estetika Islam
> Kassim Ahmad

Belajar dari Gelisah Dunia: Sasterawan sebagai Penterjemah
> Prof Dr. Muhammad Haji Salleh

Novel-novel Melayu 1980-1982: Satu Pengekalan Ciri
> S. Othman Kelantan

Soal Definisi dan Penilaian
> Kassim Ahmad

Ialan di Seberang Simpang: Arah Pengajian Sastera Melayu Tradisional
> Prof. Dr. Muhammad Haji Sal leh dan Dr. Harun Mat Piah

Persoalan Penyair, Puisi dan Kepenyairan
> Ahmad Kamal Ahdullah

Karya Absurd dan Nilai Baik di Sisi Islam
> Mohd. Amin Arshad

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...