JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 28 November 2012

Hakikat Agama Syiah Imam Dua Belas (Imamiyah)


Tajuk: Hakikat Agama Syiah Imam Dua Belas (Imamiyah)
Penulis: Syeikh Muhammad al-Khatib.
Penerbit: Badan Perkhidmatan Penerangan Islam Selangor Dan Wilayah Persekutuan (BPPI):

Kandungan

Muqaddimah

Sepatah Kata

Sedikit Catatan Mengenai Pengarang Buku Ini

Masalah Mencari Pendekatan Di Antara Mazhab-Mazhab dan Golongan-Golongan Umat Islam

Fiqh Islam

Masalah Tipu Muslihat (al-Taqiyyah)

Mempertikaikan Kesempurnaan Al-Quran

Berdusta Dan Membuat Fitnah, Sampai Kepada Peribadi Sayyidina Ali Sendiri

Kegembiraan Penyeru Agama Kristian

Pandangan Orang-Orang Syiah Mengenai Masalah Pemerintah Dan Pemerintahan

Perasaan Benci Dan Dendam Yang Tidak Berhabisan Terhadap Sayyidina Abu Bakar Dan Sayyidina Umar

Memuja Pembunuh Sayyidina Umar

Komplik Pemerintahan

Mula-mula Syiah Sesudah Itu Komunis

Kebangkitan Semula Ataupun al-Raj’ah

Keinginan Untuk Menghancur Dan Membalas Dendam

Kepercayaan Tentang Masalah al-Raj’ah’

Cara Berfikir Mereka Tidak Berubah

Menyelewengkan Sejarah

Perkara-Perkara Ghaib Adalah Kepunyaan Imam-Imam

Taraf Imam-Imam Yang Dua Belas Mengatasi Taraf Nabi Muhammad s.a.w.

Pengkhianatan al-Alqami Dan Ibnu Abil Hadi

Keselamatan Hanya Boleh Dicapai Dengan Cara Menumpukan Taat Setia Kepada Ahli Bait Sahaja

Perbezaan Syiah Dengan Ahli Sunnah Bukan Hanya Di Dalam Masalah Furu’ Sahaja Tetapi Juga Di Dalam Masalah Asas-Asas Akidah Dan Kepercayaan

Lahirnya Faham Nusairiah

Cerita Pintu Dan Bilik Rahsia

Masalah Taat Setia Kaum Muslimin

Khulafa-Ur-Raasyidiin Sating Hormat Menghormati

Mengapakah Kita Berputus Arang Berkerat Rotan Dengan Mereka?

Pemisahan Diri Golongan Ismailiah

Pendeketan Orang-Orang Syiahlah Yang Tidak Menghendakinya

Kegiatan Menyebarkan Mazhab Syiah Terus Dijalankan

Bencana Aliran al-Babiyah Pula

Senarai Ringkas Mengenai Titik-Titik Perbezaan Dan Pertentangan Di Antara Ahli Sunnah al-Jamaah Dengan Syiah Imamiah Dalam Masalah Iktikad Dan Kepercayaan

> Di Sisi Ahli Sunnah

al-Quran

Hadith / Sunnah Rasulullah s.a.w.

Para Sahabat Rasulullah s.a.w.

Akidah Tauhid

Melihat Allah s.w.t.

Masalah Ghaib

Keluarga Rasulullah S.A.W

Syariat Dan Hakikat

Fiqh

Tumpuan Taat Setia

Tipu Muslihat (al-Taqiyyah)

lmamah Atau Pemerintahan Negara

> Di Sisi Syiah

al-Quran

Hadith / Sunnah Rasulullah.s.a..w

Para Sahabat Rasulullah s.a.w.

Akidah Tauhid

Melihat Allah s.w.r

Masalah Ghaib

Keluarga Rasulullah s.a.w.

Syariat Dan Hakikat

Fiqh

Tumpuan Taat Setia

Tipu Muslihat (al-Taqiyyah)

Imamah Atau Pemerintah Negara

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...