JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 14 Februari 2012

Suara Minangkabau: Sejarah Dan Bibliografi Akhbar Dan Majalah Di Sumatera Barat 1900-1941.


Tajuk: Suara Minangkabau: Sejarah Dan Bibliografi Akhbar Dan Majalah Di Sumatera Barat 1900-1941.
Penulis: Ahmat Adam.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Sejarah pertumbuhan akhbar dan majalah di Sumatera Barat sejak penghujung abad ke-19 hanya difahami jika dilihat dalam konteks sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Selain bertujuan untuk merubah cara berfikir rakyat, pers Minangkabau juga mempunyai matlamat bersifat komersial. Buku ini membincangkan peranan surat khabar dan 'surat berkala' di Minangkabau sebelum pecah Perang Dunia Kedua, dengan meletakkannya dalam konteks masyarakat Minangkabau gigih hendak mencapai 'kemajuan' sekular dan keagamaan

Kandungan

Ortografi dan Istilah

Penghargaan

Senarai Singkatan dan Simbol

Bahagian 1. Pengenalan

Bab 1. Sumatera Barat dan Masyarakat Minangkabau

Belanda Menjajah Minangkabau

Masyarakat Sumatera Barat dan Belanda

Kesimpulan

Bab 2. Perkembangan Surat Khabar di Sumatera Barat Periode 1900-1910

Persaingan dan Cabaran Pers Bumiputera

Pers sebagai Agen Perubahan

Pertubuhan-pertubuhan Awal di Minangkabau

Masyarakat Minangkabau dan Kesedaran Pendidikan

Pertumbuhan Sekolah dan Kweekschool

Kesimpulan

Bab 3. Pers dan Pembaharuan

Kaum Muda memburu ”Kemajuan”

Oetoesan Melajoe dan Datoek Soetan Maharadja

Orang Cina Peranakan dan Perusahaan Surat Khabar Bahasa Melayu

Firma Percetakan dan Pers

Lahirnya Kesedaran Politik

Pers Minangkabau selepas 1927

Kesimpulan

Bab 4 Undang-undang Cetak dan Persuratkhabaran di Minangkabau

Undang-undang Pers Menyebar Kebencian, Menghina dan Ranjau Pers

Wartawan diancam Persdelict dan Spreekdelict

Persatuan Wartawan Peribumi

Pers Minangkabau pada Tahun-tahun Terakhir Sebelum Perang

Penutup

Bahagian 2. Senarai Satuan Antarabangsa Akhbar dan Majalah Melayu di Sumatera Barat (1900-1942)

Lampiran

Glosari

Bibliografi

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...