JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 17 Mei 2012

Tasawuf Falsafah Dan Wahdat al-Wujud Menurut Islam


Tajuk: Tasawuf Falsafah Dan Wahdat al-Wujud Menurut Islam
Penyelenggara: Proseding Seminar.
Penerbit: Badan Perkhidmatan Penerangan Islam Selangor Dan Wilayah Persekutuan (BPPI)

Kandungan

Sepatah Kata Ketua Jabatan Usuluddin Akademi Islam Malaysia

Prakata

1. Nur Muhammad Menurut Islam
> Zakaria @ Mahmod Bin Daud.

Pendahuluan

Erti Nur Muhammad

Kisah Tentang Nur Muhammad

a. Pendapat Yang Menyokong

(i) Nur Muhammad makhluk mula-mula dijadikan

(ii) Makhluk seluruhnya dijadikan dari Nur Muhammad

(iii) Kerana Muhammad s.a.w. makhluk dijadikan

b. Pandangan Golongan Yang Menolak

Perbandingan Dalil dan Hujjah

Penutup

Rujukan

2. Soalan Peserta Dan Jawapan Oleh Mahmod Daud

1. Ulasan oleh Ustaz Nasri Ilyas

Lampiran 1. Petikan artikel dari Berita Harian

Lampiran 2. Martabat Tujuh

Lampiran 3. Maulid Berzanji

3. Sumber Tasawuf Falsafi.
> Dr. Johari Mat.

1. Mukadimah

2. Definisi Tasawuf

2.1. Bahasa

2.2. Istilah

2.3. Beberapa Takrif Tasawuf

3. Kemunculan Tasawuf dan Perkembangannya

4. Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi

5. Sumber Tasawuf Falsafi

5.1. Sumber Islam (Quran dan Hadith)

5.2. Ilmu al-Kalam

5.3. Kristian

5.4. Agama Hindu

5.5. Yunani

6. Pemikiran dan Konsep-Konsep Baru di Dalam Tasawuf Falsafi

6.1. Takwil Isyari

6.2. Menggugur Taklif Syarak

6.3. Kesatuan Agama

6.4. Nabi Berterusan

Rujukan

4. Soalan Peserta Dan Jawapan Oleh Dr. Johari Mat

5. Manhaj Ahli al-Sunnah al-Jama’ah.
> Ismail Omar.

1. Muqaddimah

2. Definisi Penting

3. Sejarah Timbulnya Penamaan Ahli al-Sunnah al-Jamaah

4. Manhaj Ahli al-Sunnah al-Jamaah

5. Keistimewaan Ahli Sunnah Dalam Peradaban Dan Akhlak Berdakwah Mengajak Kepada Pegangan al-Sunnah

6. Dasar Aqidah Ahli al-Sunnah al-Jamaah.

7. Sifat Umum Golongan Yang Terpisah Dari Ahli al-Sunnah al-Jamaah.

8. Hukum Terhadap Golongan Yang Bertentangan Dengan Ahli al-Sunnah al-Jamaah

9. Cara Ahli al-Sunnah al-Jamaah Berurusan Dengan Golongan Yang Menyeleweng

Rujukan

Jadual a. Perbandingan Aqidah Di Antara Ahli Sunnah al-Jamaah dan Ahli Tasawuf (Tarikat).

Jadual b. Keterangan Mazhab-Mazhab Di Dalam Masalah: Adakah Amalan Anggota Zahir Termasuk Dalam Definisi Iman.

Jadual c. Perbezaan Aqidah Di Antara Ahli Sunnah dan al-Asya’irah.

Jadual d. Ringkasan Perbezaan Antara Kepercayaan (Iktiqad) Ahli al-Sunnah al-Jamaah dan Syiah.

6. Soalan Peserta Dan Jawapan Oleh Isnail Omar

7. Penyebaran Pemikiran Wahdat al-Wujud Di Nusantara
> Sirojuddin Aly

1. Pendahuluan

2. Dasar Pemikiran Wahdat al-Wujud

3. Wahdat al-Wujud Di Nusantara

3.1. Buku Syarab al-Asyiqin Karya Hamzah Fansuri

3.2. Buku Serat Wijd Hidayat Jati Karya Ronggowarsito

3.3. Kitab al-Durr al-Nafis Karya Nafis al-Banjari

3.4. Buku Serba Ringkas Berkenaan Tasawuf

3.5. Buku Manhalush Shafi Karta Syeikh Daud al-Fatani, terbitan Wan Mohd Shaghir

4. Wahdat al-Wujud Dari Segi Akidah Islam

5. Kqimpulan

Bibliografi

8. Soalan Peserta Dan Jawapan Oleh Sirojuddin Aly

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...