JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 20 Mei 2012

Dinamika Dakwah Dalam Masyarakat.


Tajuk: Dinamika Dakwah Dalam Masyarakat.
Penyelenggara: Che Yusoff Che Mamat Dan Syamsul Bahri Andi Galigo
Penerbit: Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungam

Penghargaan Ketua Jabatan

Pengantar Penyunting

Bab 1. Dakwah dan Akidah

Akidah Asas Kesempurnaan Insan
> Dr. Abdullah Muhammad Zin

Peranan Ahli Sunnah Dalam Membangunkan Dakwah Islamiah
> Syamsul Bahri Andi Galigo

Bab 3. Dakwah Dan Kepimpinan

Peranan Kepimpinan Bersepadu dan Seimbang dalam Membentuk Masyarakat Berkualiti
> Dr. Andek Masnah Andek Kelawa

Sifat-sifat Pendakwah Yang Terpuji
> Berhanundin Abdullah

Bab 3. Dakwah Dan Kemasyarakatan

Perubahan Sosial Menurut al-Quran
> Siti Rugayah Hj.Tibek

Prinsip Tanggungjawab Bersama Dalam Masyarakat Dari Perspektif Islam
> Othman Hj. Talib

Peranan Dakwah Dalam Reformasi Sosial
> Abdul Ghafar Hj. Don

Bab 4. Dakwah Dan Komunikasi

Prinsip-prinsip Pengucapan Awam Dan Khutbah
> Ahmad Asnawi Hj.Hassan

Implirnentasi Komunikasi Tanpa Lisan Dalam Dakwah
> Dr. Zulkifle AbdGhani

Bab 5. Dakwah Dari Pelbagai Fahaman

Ancaman Selcularisme Terhadap Pemerintahan Islam: Satu Kajian Terhadap Ithilafah Uthmaniyyah.
> Che Yusoff Che Mamat

Imprialisme British di Tanah Melayu dan Kesannya Kepada Dakwah Islamiah
> Fariza Md Sham

Jamaah Tabligh: Satu Penilaian Semula
> Muhammad Yusuf Khalid

Senarai Penyumbang

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...