JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 26 Disember 2011

Kepimpinan Dakwah Dan Politik Islam.


Tajuk: Kepimpinan Dakwah Dan Politik Islam.
Penyelenggara:Zulkiple Abd. Ghani Dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus
Penerbit: Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Bab 1.

Konsep Siasah Islamiah : Satu Kajian Dari Perspektif Piagam Madinah
> Dr. Syamsul Bahri Andi Galigo

Perspektif Politik Islam
> Abdul Ghafar Hj. Don

Peranan Masjid Dalam Menjana Kebangkitan Siasah Islam
> Abdul Ghafar Hj. Don Dan Dr. Kamaruzzaman Yusof

Islam Politik Atau Islam Tasawuf.
> Muhammad Yusuf Khalid

Bab 2.

Tanggungjawab Pemimpin Dan Kepimpinan Dalam Islam
> Dr. Zulkiple Abd. Ghani

Peranan Syura Dalam Kepimpinan Islam
> Abdul Ghafar Hj. Don

Konsep Negara Dan Ketua Negara Dalam Kepimpinan Islam Dan Demokrasi Barat
> Ahmad Redzuwan Mohd Yunus

Faktor-Faktor Kelemahan Dan Krisis Kepimpinan Dalam Politik
> Berhanudin Abdullah

Bab 3.

Dakwah Dan Senario Politik Umat Islam.
> Dr. Badlihisham Mohd Nasir

Dakwah Dan Politik Dalam ABIM: Suatu Tinjauan Dari Sudut Perlembagaan
> Dr. Badlihisham Mohd Nasir

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...