JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 27 Disember 2011

Wanita Sebagai Calon Pilihanraya: Satu Perbahasan Dari Sudut Siasah Syariah.


Tajuk: Wanita Sebagai Calon Pilihanraya: Satu Perbahasan Dari Sudut Siasah Syariah.
Penulis: Mohd Zaidi Abdul Rahman.
Penerbit:Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Buku ini mengungkap sejauh mana Islam membenarkan wanita melibatkan diri dalam arena politik berdasarkan kerangka siasah syariah. Benarkah tohmahan bahawa Islam mengongkong dan mendiskriminasi wanita? Benarkah wanita Islam mundur, jumud, dan ketinggalan zaman serta dilarang berperanan seperti golongan lelaki? Persoalan tersebut dirungkai dengan dalil daripada al-Quran dan hadith di samping hujah para cendekiawan Islam zaman silam dan mutakhir, sama ada yang pro ataupun kontra. Buku ini memberikan garis panduan dan saranan berkaitan penglibatan wanita sebagai calon pilihan raya berlandaskan konsep siasah syariah yang disepakati oleh jumhur ulama.

Kandungan

Penghargaan

Pendahuluan

Bab 1. Siasah Syariah Dan Pemakaiannya Zaman Kini.

Pengertian Siasah Syariah

Perspektif Penulis

Metodologi Siasah Syariah dalam Penentuan Hukum

Kategori Siasah.

Kesimpulan

Bab 2. Pandangan Fuqaha Terhadap Penglibatan Wanita Sebagai Calon Dalam Pilihanraya.

Pilihan Raya dan Keanggotaan dalam Parlimen

Pandangan Fuqaha

Hujah Kedua-dua Pandangan Fuqaha

Menentukan Punca Perselisihan (Tahrir Mahall al-Niza’)

Pendapat yang Rajih

Kesimpulan

Bab 3. Penglibatan Wanita Sebagai Calon Dalam Pilihanraya Menurut Persepktif Siasah Syariah: Satu Analisa.

Asas-asas Siasah Syariah yang Membenarkan Penglibatan Wanita sebagai Calon Pilihan Raya

Disiplin dan Syarat kepada Calon Wanita

Kesimpulan

Bab 4. Rumusan, Saranan Dan Penutup.

Rumusan

Saranan

Penutup

Bibliografi

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...