JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 8 Disember 2011

Dari Sejarah Ke Kalam: Kesusasteraan Islam Dalam Bahasan Lepasan Tiga Kolej Islam (Jilid 2)


Tajuk: Dari Sejarah Ke Kalam: Kesusasteraan Islam Dalam Bahasan Lepasan Tiga Kolej Islam (Jilid 2)
Penyelenggara: Muhammad Bukhari Lubis.
Penerbit: Darul Fikir Sdn. Bhd.

Kandungan

Kata Pengantar.

> Lepasan Kolej Islam Malaya (KIM)

Ibrahim Eengku Ismail, Eengku
- Pengaruh Syiah-Parsi dalam Sastera Melayu

- Sasterawan Arab yang Terkenal: al-Jahiz

- Penyajak Terkenal Al-Mutanabbi

Ismail Ariffin
- Al-Manfaluti dan Cerpennya ”Anak Yatim”

Ismail Haji Ibrahim
- Ciri-ciri Kelahiran Sastera Islam

- Teori, Prinsip, dan Konsep Sastera Islam

- Tulisan yang Berasaskan Tauhid

- Falsafah dan Matlamat Kisah-kisah Sejarah dalam al-Qur’an

- Pengaruh Islam dalam Sastera Melayu: Ulasan terhadap Kertas Kerja HAMKA

Jahit Haji Sidek
- Sejarah Sastera Sirah

Kamaluddin M. Zain
- Tugas Penyair Islam Menurut Dr. Iqbal

Mohammad Bin Pengeran Haji Abd. Rahman, Pengeran (ZAIRIS M.S.)
- Muhammad Iqbal: Pujangga Agung Islam

- Syair Perlembagaan Negeri Brunei Karya Sultan Haji Omar Ali Saifuddien: Suatu Analisis Fakta dan Etika

Mohd Yusof Noor
- Mesir Kehilangan Pujangga

Mohd Zain Bin Haji Serudin, Haji (SHUKRI ZAIN)
- Peranan Sastera dalam Membangun Akhlak Ummah

- Kesusasteraan Islam pada Zaman Nabi

- Islam dan Kesusasteraan

- Menghidupkan Syair Brunei Asli

- Mengenali Dikir-dikir Maulid Nabi

Osman Haji Khalid
- Kritikan Sastera dalam Kesusasteraan Klasik Arab dan Persoalannya: Satu Tinjauan

- Perumpamaan-perumpamaan dalam al-Qur’an

- Beberapa Aliran dalam Drama Moden Mesir

- Puisi Muwasysyahah dalam Kesusasteraan Arab di Andalus

- Taha Husayn dan Novel al-Ayyam

Razali Haji Nawawi
- HAMKA: Daya Inteleknya Berbeza

Sujaidi Dasuki - (SABDA S.)
- Proses Penulisan Puisi Islam

- Puisi Dakwah: Penyair Hendaklah Membersihkan Rohnya Sendiri Lebih Dahulu

- Imaginasi Tidak Penting dalam Mencipta Puisi Dakwah

- Kehebatan al-Qur’an Menurut Orientalis

- Pembaharuan di dalam Kesusasteraan Arab

Zakaria Haji Mahmud
- Peranan Ahli Sastera dalam Mengubah Nasib Rakyat

> Lepasan Kolej Islam Kiang (KIK)

Mustafa Haji Daud
- Pemikiran Kesusasteraan dalam karya Kreatif HAMKA

> Lepasan Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS)

Firuz Akhtar Lubis
- Dari Jendela Sastera Parsi: Merenung Sajak-sajak Manuchihri

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...