JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 3 Jun 2010

Rejimen Askar Melayu Diraja 1933-1968.


Tajuk: Rejimen Askar Melayu Diraja 1933-1968.
Penulis: Syed Othman Syed Omar.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Buku ini secara khusus membincangkan sejarah penubuhan, perkembangan, penglibatan serta kepahlavvanan Rejimen Askar Melavu Diraja (RAMD) sehingga 1968. RAMD merupakan sebuah institusi ketenteraan profesional bagi orang Melayu divvujudkan oleh penjajah British atas kehendak para sultan dan pembesar Melayu yang tidak begitu senang dengan kehadiran warga tentera asing dalam memelihara kedaulatan dan keselamalan tanah air. Kejayaan menjadikan sekumpulan 25 pemuda Melayu yang terpilih dari Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Melaka sebagai tentera terlatih telah menghakis tanggapan negatif pihak penjajah terhadap orang Melayu dalam profesion ketenteraan. Dalam aspek vang berkaitan dengan penglibatan RAMD, kemampuan batalion pertama dan kedua menentang tentera Jepun dalam Perang Dunia Ke-2, Kempen Malaya 1941, kecekalan batalion pertama hingga ketujuh menangani kebangkitan kumpulan bersenjata Parti Komunis Malaya (PKM) ketika Darurat 1948, berkhidmat dalam misi pengaman Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) di Congo I960, dan menentang ancaman konfrontasi Rejim Soekarno 1963 merupakan antara perkara yang dibincangkan.

Kandungan.

Prakata.

Peristiwa Penting.

Singkatan.

Bab 1. Penubuhan Rejimen Askar Melayu.

Rejimen Askar Melayu Pertama 1796-1874.

Askar Timbalan Setia Negeri Johor.

Penglibatan Orang Melayu dalam Tentera Sukarela.

Penubuhan Rejimen Askar Melayu.
Bab 2. Perkembangan Rejimen Askar Melayu Diraja.

Kemajuan Sebelum Perang Dunia Kedua-Kempen Malaya.

Kemajuan Selepas Perang Dunia Kedua-Kempen Malaya.

Tauliah Kehormat.

Penganugerahan Panji-Panji.

Perkembangan Rejimen Askar Melayu Diraja.

Depot Rejimen Askar Melayu.

Pancaragam Pusat Askar Melayu.

Penubuhan Dan Perkembangan Batalion.

Batalion Pertama RAMD.

Batalion Kedua RAMD.

Batalion Ketiga RAMD.

Batalion Keempat RAMD.

Batalion Kelima RAMD.

Batalion Keenam RAMD.

Batalion Ketujuh RAMD.

Batalion Kelapan RAMD.

Batalion Kesembilan RAMD.

Batalion Kesepuluh RAMD.

Bab 3. Penglibatan Rejimen Askar Melayu Dalam Perang Dunia Kedua Kempen Malaya.

Penglibatan Batalion Askar Melayu dalam Kempen Malaya.

Pengalaman Warga Askar Melayu dalam Kempen Malaya.

Bab 4. Rejimen Askar Melayu Diraja Dan Darurat 1948-1960.

Pengenalan Darurat.

Operasi Batalion RAMD Ketika Darurat.

Batalion Pertama.

Serang Hendap di Kongkoi.

Batalion Kedua RAMD.

Serang Hendap di Sungai Yu.

Batalion Ketiga RAMD.

Serang Hendap di Sungai Sumur.

Batalion Keempat RAMD.

Batalion Kelima RAMD.

Batalion Keenam RAMD.

Batalion Ketujuh RAMD.

Bab 5. Penglibatan Rejimen Askar Melayu Diraja Di Arena Antarabangsa.

Konflik Di Congo.

Penglibatan RAMD Di Congo.

Batalion Keempat RAMD.

Batalion Keenam RAMD.

Tragedi Di Kindu.

Kompeni D 2 RAMD.

Batalion Ketujuh RAMD.

Batalion Kedua RAMD.

Penglibatan RAMD Dalam Penubuhan Rejimen Askar Melayu Diraja Brunei (RAMDB).

Warga RAMD Yang Berkhidmat Dengan RAMDB.

Bab 6. Rejimen Askar Melayu Diraja Dan Konfrantasi Indonesia-Malaysia.

Latarbelakang Konfrontasi.

Operasi Batalion RAMD dalam Era Konfrontasi.

Batalion Kelima RAMD.

Batalion Ketiga RAMD.

Peristiwa Kalabakan.

Batalion Kelapan RAMD.

Batalion Kedua RAMD.

Batalion Pertama RAMD.

Batalion Keempat RAMD.

Batalion Keenam RAMD.

Batalion Ketujuh RAMD.

Bab 7. Kepimpinan Dalam RAMD.

Divisyen Infantri.

Divisyen Pertama Infantri Malaysia.

Divisyen Ke-2 Infantri Malaysia.

Kepimpinan ATM.

Bab 8. Kepahlawanan RAMD.

Penerima Military Cross.

Penerima George Medal.

Penerima Military Medal.

Penerima Pingat Panglima Gagah Berani.

Kssimpulan.

Lampiran.

Glosari.

Bibliografi.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...