JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 15 Oktober 2011

Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam Di Malaysia.

Tajuk: Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam Di Malaysia.
Penyunting: Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid.
Penerbit: Thinkers Library.

Kandungan

Undang-Undang Islam dan Penggunaannya Sebagai Satu Istilah
> Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid

Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam di Malaysia
> Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid

Kedudukan Undang-Undang Islam Dalam Perlembagaan Malaysia
> Prof Madya Dato’ Nik Ab. Rashid Abdul Majid

Kedudukan Undang-Undang Islam di Bawah Perlembagaan: Suatu Ulasan
> Prof Madya Hj. Salleh Buang

Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Negeri-Negeri di Malaysia dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi
> Syeikh Ghazali Ab. Rahman

Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Neger-Negeri Malaysia: Suatu Ulasan
> Dr. Abdullah Alwi Hj. Hasan

Peranan Pusat Pengajian Tinggi ke Arah Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Malaysia
> Prof Madya Dr. Ab. Halim El-Muhammady

Konsep Dharurat Dalam Perundangan Islam
> Dr. Ab. Aziz Hj. Hanafi dan Encik Yaacob Hj. Ismail

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...