JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 18 Oktober 2011

Ilmu Sejarah: Antara Tradisi Dan Moden


Tajuk: Ilmu Sejarah Antara Tradisi dan Moden.
Penulis: Ishak Saat.
Penerbit: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Sejarah merupakan bidang yang mengandungi banyak unsur pengajaran yang boleh diterapkan kepada setiap insan. Kata pujangga untuk mengenali seseorang itu lihatlah kepada latar belakangnya. Namun untuk melihat latar belakang seseorang ataupun sesuatu bangsa perlunya ada ilmu pengetahuan. Meneroka sejarah harus berdasarkan kepada disiplin ilmu sejarah. Ilmu sejarah merangkumi pelbagai unsur seperti objektif, subjektif, lojik, tafsiran, kritikan dan pengajaran moral. Penulisan sejarah kadang-kadang dipersembahkan dalam bentuk penulisan kepelbagaian seperti secara kolektif, secara kontemporari, berbentuk konotasi, menurut kronologi, berbentuk penceritaan, pemaparan peristiwa dan ada juga dalam bentuk perkembangan pemikiran. Ia menyanggah dakwaan sesetengah pihak yang menyatakan sejarah itu mati atau mengkaji benda mati semata-mata. Dalam buku ini penulis cuba memaparkan berkaitan dengan ilmu sejarah yang terkandung unsur-unsur tradisi dan moden

Kandungan

Pendahuluan

Bab 1. Konsep Objektif Dan Subjektif Dalam Sejarah.

Bab 2. Penulisan Sejarah Secara Objektif

Bab 3. Proses Logik Dalam Penulisan Sejarah

Bab 4. Unsur Pengadilan Moral Dalam Penulisan Sejarah

Bab 5. Bukti Arkeologi Kewujudan Kerajaan-Kerajaan Awal Di Malaysia

Bab 6. Manuskrip Sulalatus Salatin Sebagai Sumber Sejarah Tanah Melayu Tradisional

Bab 7. Bangsa Melayu Dan Islam: Pemikiran Tradisi Dan Moden

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...