JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 22 Februari 2013

Syeikh Muhammad Abdul Wahhab: Antara Fakta Dan Palsu.


Tajuk: Syeikh Muhammad Abdul Wahhab: Antara Fakta Dan Palsu.
Penyelenggara: Sarinah Sariff.
Dr. Johari Mat, Dr. H. Yunahar Ilyas, Dr. Abdul Halim Saising, Dr. Sulaiman al-Saloomi, Dr. Azzam al-Tamimi, Syeikh Ihsan bin Muhammad bin ’Ayish al-’Utaybi,
Penerbit: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Kandungan

Mukodimah

Akidah Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahhab
> Dr. Johari Mat

Mukadimah

Pengenalan Ringkas

Karya Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahhab

Sumber pemikiran Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahhab

1. Al-Quran al-Karim

2. Sunnah

3. Atsar salaf

Manhaj Akidah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Akidah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

7 Tauhid 

8 Tauhid al-Rububiyyah 

9 Tauhid Asma wa Sifat

9 Tauhid Uluhiyyah

Manhaj Fikah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab:
> Dr. H. Yunahar Ilyas.

Mukadimah

Pengembaraan menuntut ilmu

Mazhab fiqh Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah

Empat kaedah pokok

Penutup

Manhaj Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Dalam Akidah:
> Dr. Abdul Halim Saising.

Mukadimah

1. Dakwah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

2. Dasar dakwah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

3. Dakwah Syeikh dalam bidang akidah

4. Dakwah Syeikh dalam fikah

5. Dakwah Syeikh dalam amar makruf nahi mungkar

Antara karangan Syeikh

Tuduhan terhadap Syeikh

Penutup

Rujukan

Jawapan Kepada Tohmahan Terhadap Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahhab:
> Syeikh Ihsan Bin Muhammad Bin Ayish Al-’Utaybi.

Mukadimah

Kelebihan ulama

Tidak boleh mendengar kata-kata orang lain tanpa bukti

Kewajipan berlaku adil terhadap orang yang berselisih faham dengan kita

Haram berlaku zalim, mencela dan berdusta

Faktor tersebarnya tohmahan terhadap Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Struktur Penulison Kertos Kerja

Bab 1. Tohmahan terhadap akidah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan jawapan

Tuduhan 1. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab membahagikan tauhid kepada tiga bahagian

Tuduhan 2. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab men yamakan Allah dengan makhluk

Tuduhan 3. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab membenci Rasulullah

Tuduhan 4. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari syafaat Rasulullah

Tuduhan 5. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab membenci ahli bait (Keluarga Nabi)

Tuduhan 6. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab menafikan karamah wali-wali 

Bab 2. Tohmahan terhadap manhaj beliau dan jawapan

Tuduhan 7. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab menolak mazhab 

Tuduhan 8. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab menolak dan men yanggah pendapat ulama

Tuduhan 9. Mengkafirkan orang Islam dan membatalkan muamalat (akad) dengan mereka

Tuduhan 10. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab keluar dari Kerajaan ’Uthmaniah

Tuduhan 11. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab menolak gerakan sufi

Bab 3: Tohmahan-tohmahan lain dan jawapan

Tuduhan 1. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyenaraikan beberapa tuduhan yang dilemparkan ke atasnya

Tuduhan 2. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab jahil dan tidak mempunyai guru

Tuduhan 3. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab melarang membaca Kitab Dalailul Khairat

Tuduhan 4. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab melarang zikir berjema’ah

Bab 4: Pandangan para ilmuan terhadap Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

a. Ilmuan yang menentang Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahhab

b. Pandangan ilmuan yang menyokong Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Pendirian Orientalis Barat terhadap Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Penutup

Lampiran: Wasiat Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Rujukan

Manhaj Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Dalam Akidah:
> Dr. Sulaiman al-Saloomi.

Mukadimah

Manhaj Syeikh Muhammad Bin Abdul IVahhab dalam akidah

Rumusan

Penyebaran Ilmu Sala Khususnya Penulisan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab:
> Dr. Abdul Halim Saising.

Mukadimah

Pengenalan ringkas

Tuduhan terhadap Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Penutup

Muhammad bin Abdul Wahhab dari Perkembangan Semula Abaci Ke-18 Hingga Abad Ke-21:
> Dr. Azzam Tamimi.

Islam Pada abad ke-18

Kelahiran tiga orang mujaddid

Permulaan dakwah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Pergerakan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibn Sa’ud

Kempen kutukan terkini

Kesan Dakwah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Biodata Ringkas Pembentang

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...