JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 2 Februari 2013

Ahli Sunnah al-Jama'ah: Petunjuk Jalan Yang Benar.


Tajuk: Ahli Sunnah al-Jama'ah: Petunjuk Jalan Yang Benar.
Penulis: Muhammad Abdul Hadi al-Mishri
Penerbit: Penerbitan Kintan.

Kandungan

Prakata Dari Penerbit

Muqaddimah

PEMBAHASAN BAB 1

Fasal 1. Sejarah Penyimpangan Manusia Dari Jalan Yang Benar

Amanat Allah bagi manusia

Kekhalifahan manusia di bumi clan syarat-syaritnya

Perjanjian Fitrah

Rahmat Allah, Allah tidak menyeksa seseorang kecuali setelah ditegakkannya hujah risalah

Kerosakan Fitrah

Penutup para nabi dan rasul (s.a.w. )

Allah menyuruh kaum muslimin bersatu dan melarang berpecah-belah

Perpecahan umat: semua masuk neraka, kecuali satu

Bendera sunnah tampak berkibar pada setiap masa dan generasi

Keutamaan para sahabat Rasulullah (s.a.w..)

Cara para sahabat menerima al-Quran dan as-Sunnah

Hadith-hadith tentang perpecahan umat, golongan yang benar dan kewajipan mengikuti jema’ah

Fasal 2. Definisi-Definisi Penting

Definisi al-Sunnah

Definisi al-Jerna.ah

Definisi Ahli Haclis

Definisi Salaf

Definisi golongan yang mendapat pertolongan

Sikap seorang muslim dalam menjalankan perintah syariat dan hukum alam

Fasal 3. Asal-Usul Penamaan Ahli Sunnah al-Jama’ah

Bagaimana nama itu lahir

Awal timbulnya fitnah

Inti Perbahasan Bab 2.

Fasal 1. Sistem Penerimaan Ilmu Menurut Ahli Sunnah al-Jama’ah

Fasal 2. Gambaran Umum Ahli Sunnah al-Jama’ah

Fasal 3. Ciri-Ciri Khusus Akhlak Dan Perilaku Ahli Sunnah al-Jama’ah

Fasal 4. Prinsip-Prinsip Yang Disepakati Ahli Sunnah al-Jama’ah

Fasal 5. Perkara-Perkara Yang Diperselisihkan Di Kalangan Ahli Sunnah alJama’ah

Fasal 6. Ciri-Ciri Umum Meninggalkan Ahli Sunnah al-Jama’ah

Fasal 7. Hukum Orang-Orang Yang Menentang Sunnah

Mujtahid yang keliru

Jahil yang boleh dimaafkan

Orang yang melampaui batas dan zalim

Munafiq

Zindiq

Musyrik yang sesat

Fasal 8. Golongan-Golongan Penentang Ahli Sunnah al-Jama’ah

Khawarij

Rafidlah dan Syiah

Murjiah

Oadariah dan Jahmiah

Fasal 9. Pandangan Ahli Sunnah al-Jama’ah Terhadap Ahli Bid’ah Yang Menyalahi Sunnah Dan Para Pengikutnya

Fasal 10. Sikap Ahli Sunnah al-Jama’ah Terhadap Ahli Bid’ah

Pertimbangan ahli sunnah al-Jama’ah dalam bermu’amalah dengan ahli bid’ah

Sikap ahli sunnah al-Jam’ah terhadap orang-orang yang menyembunyikan bid’ahnya berbeza dengan sikap mereka terhadap orang yang menampakkannya dan menyeru kepadanya.

Upaya-upaya syariah ahli sunnah al-Jama’ah dalam memperlakukan ahli bid’ah

Ahli sunnah al-Jama’ah tetap mendoakan ahli bid’ah agar memperoleh hidayah dan rahmatnya selama tidak diketahui kekufuran mereka

Pandangan ahli sunnah al-Jama’ah mengenai solat di belakang ahli bid’ah

Sikap ahli sunnah al-Jama’ah dalam menjatuhkan tuduhan fasik dan kafir bagi ahli bid’ah

Inti Perbahasan 3

Kesimpulan Perbahasan (Khusus Ringkasan Bab 2)

Fasal 2. Fasa-Fasa Dan Keadaan Golongan Yang Selamat

Fasal 3. Tinjauan Terhadap Kenyataan

Penutup

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...