JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 5 Februari 2013

Jinayah Murtad Dari Sudut Hukum Syara’ Dan Perundangan Islam.


Tajuk: Jinayah Murtad Dari Sudut Hukum Syara’ Dan Perundangan Islam.
Penulis: Haji Said Haji Ibrahim.
Penerbit: Darul Ma’rifah.

Kandungan

Bahagian 1. Murtad Dari Segi Perundangan Islam

Fasal 1. Murtad Dan Hukumnya
.
Ta’rif

Sebab-sebab Menjadi Murtad

Murtad disebabkan I’tiqad

Huraian Hukuman Bunuh

Meminta Penjinayah Murtad Bertaubat

Tempoh Untuk Bertaubat

Fasal 2. Perkara-Perkara Yang Menyebabkan Menjadi Mutrad

Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Murtad

5. Murtad Disebabkan I’tiqad

6. Murtad Disebabkan Perbuatan

7. Murtad Disebabkan Perkataan

Huraian

Mengingkari Rububiyyah (Pentadbiran Allah)

Mengingkari Nama-Nama Allah dan Sifat-sifatNya

Asma’ullah (Nama-Nama Allah)

Sifat-Siat Allah

Mengingkari Al-Huluhiyyah (Ketuhanan)

Mengingkari Risalah(Kerasulan)

Mengingkari Atau Memperolok-olok Hukum Allah

Fasal 3. Orang Yang Melakukan Jinayah Murtad

8. Orang Yang Sah Menjadi Murtad

9. Orang Yang Boleh Dihukumkan Murtad

10. Jenis-Jenis Hukuman Kesalahan Murtad

Huraian

Baligh dan Berakal

Kemahuan Sendiri

Niyat Sengaja Murtad

Hukuman Yang Dikenakan Ke atas Orang Yang Murtad

Fasal 4. Hukuman Tambahan Ke Atas Orang Yang Murtad

11. Harta Benda Orang Yang Murtad

12. Perkahwinan Orang Yang Murtad

Huraian

Harta Orang Yang Murtad

Pengurusan Harta Orang Yang Murtad

Perkahwinan Orang Yang Murtad

Bahagian 2. Penjelasan Tentang Murtad

Fasal 5. Kedudukan Jinayah Murtad

Kedudukan Jinayah Murtad

Fasal 6. Hukuman Bagi Mereka Yang Ingkar Kepada Hukum Allah

Hukum Bagi Mereka Yang Ingkar Kepada

Hukum Allah

1. Tafsiran ’Ikramah dan Ibnu Abbas

2. Tafsiran ’Ali bin Abi Talhah

3. Tafsiran Ar - Razi

4. Tafsiran Ahmad Mustafa al- Maraghi

5. Tafsiran As - Sada

1. Kufur al-Ingkar

2. Kufur al-Jahud

3. Kufur al-Mu’anadah

4. Kufur al-Nifaq

Fasal 7. Perlaksanaan Undang-Undang Murtad

Pelaksanaan Undang-undang Murtad

1. Masalehul Mursalah

2. Al - Istihsan

3. Sadduz Zarai’e

Fasal 8. Percanggahan Perlembagaan Dengan Hukum Allah

Percanggahan Perlembagaan Dengan Hukum Allah

Fasal 9. Wahya Dan Perlembagaan

Wahyu dan Perlembagaan

1. Undang-Undang lbadat

2. Undang-undang Keluarga

3. Undang-undang Muamalat

4. Undang-undang Penghakiman

5. Undang-undang Jinayah

6. Undang-undang Dauliyah

7. Undang-undang Adab Dan Akhlak

Fasal 10. Undang-Undamg Qanun Jinayah Syariah

Undang-Undang Qanun Jinayah Syar’iyah

Menjaga Agama

Menjaga Nyawa

Menjaga Akal Fikiran

Menjaga Keturunan

Menjaga Harta Benda

Fasal 11. Pemgecualian Orang Yang Bukan Islam Dari Hukuman Hudud

Pengecualian Orang Yang Bukan Islam Dari Hukuman Hudud

Fasal 12. Aqidah Orang Yang Menangguhkan Hukuman Hudud

Aqidah Orang Yang Menangguhkan

Hukuman Hudud

Fasal 13. Kesimpulan: Hukuman Murtad Dari Segi Perundangan Islam

Kesimpulan: HUkuman Murtad Dari Segi Perundangan Islam

Jinayah Murtad

Pelaksanaan Undang-Undang Murtad

Pelaksanaan Hukuman Hudud

Wahyu Dan Perlembagaan

Melaksanaan Hukuman Allah

Penjinayah Syar’iyah Yang Bukan Islam

Fasal 14. Penjelasan Hukuman Bunuh Ke Atas Orang Yang Murtad Bukan Tindakan Yang Melulu.

Penjelasan: Hukuman Bunuh Ke atas Orang Yang Murtad Bukan Tindakan Yang Melulu.

Orang Yang Murtad Wajib Di bunuh

Kesimpulannya

Pembalasan Ke atas Orang Yang Murtad

Nabi Tidak Membiarkan Orang Murtad Tanpa Hukuman 

Khatimah

Kitab Rujukan

Bibliografi

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...