JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 23 Januari 2012

Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (Jilid 2)


Tajuk: Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (Jilid 2)
Penyelenggara: Arkib Negara Malaysia Dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Pelancongan.
Penerbit: Arkib Negara Malaysia.

Kandungan

Peranan dan Cabaran Wartawan
> Che Yazid Othman

Bahasa Melayu dalam Penyanggahan di Muka Pengadilan Suatu Tinjauan
> Shamsul-Bahrain Ibrahim

Pengisian dan Penghayatan Kemerdekaan: Satu Kajian Perundangan
> Prof. Madya Dr. Abdul Aziz Bari

Pengalaman Pen tadbiran
> Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Abdullah Ayub

Peranan Perkhidmatan Awam Men gikut Pengalaman Seorang Pegawai Tadbir
> Dato’ Wan Mansor Wan Abdullah

Peranan Pentadbir dan Pembaharuan Pentadbiran Awam dalam Mengisi dan Memperkukuhkan Kemerdekaan Negara Penghayatan dan Cabaran
> Prof. Madya Dr. Ahmad Atory Hussain

Pengalaman dan Kejayaan Bekerja di Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran mengambilalih Tanggungjawab Peperiksaan dari Cambridge untuk dikendalikan di Malaysia
> Dato’ Omar Mohd. Hashim

# Cabaran dan Harapan Masa Hadapan

Projek Pembentukan Bangsa Malaysia’ Sesudah 43 Tahun Merdeka Permasalahan dan Cabaran
> Prof. Madya Dr. Mohamed Mustafa Ishak

Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO): Peranan dan Pencapaian Satu Tinjauan Sejarah
> Puan Sri Datuk Prof. Dr. Fatirnah Hamid Don

Kemerdekaan, Peranan Generasi Anak Merdeka dan Pembinaan Bangsa
> Saifuddin Abdullah

Cabaran dan Masa Depan Sistem Pendidikan Negara
> Prof. Datuk Dr. Anuwar Ali

Pengisian, Pencapaian dan Cabaran serta Harapan Masa Depan Pembangunan Ekonomi Negara
> Datuk Dr. Zainul Ariff Hussain

Antara Hasrat Pengisian Kemerdekaan
> Prof. Dato’ Dr. Hashim Yaacob

Jati Diri Analisis Meta, Cabaran dan Peluang
> Dr. Idris Md. Noor

Cabaran dan Harapan
> Datu Dr. Sulaiman Mahbob

Perkembangan Ekonomi dan Sektor Kewangan: Antara Cabaran dan Harapan Masa Depan Sektor Perikanan di Malaysia
> Prof. Madya Dr. Mohamed Raduan Mohd. Arif

Budaya Politik Melayu Satu Tinjauan Terhadap Perubahan Politik Pengisian Kemerdekaan
> Kol. Prof. Dato’ Dr. Ahmad Fawzi Mohd. Basri

Globalisasi dan Negara-Bangsa Ketahanan Bangsa, Keselamatan Negara dan Kelangsungan Jiwa
> Prof. Madya Mohamad Abu Bakar

Sikap dan Jangkaan Remaja terhadap Wawasan 2020
> Prof. Madya Fo’ad Sakdan

Perpaduan dan Integrasi NasionalPandangan Jabatan Perpaduan Negara
> Ainon Hj. Kuntom

Bangsa Malaysia Baru: Erti Kemerdekaan dalam Dunia Ran gkaian Berjaring
> Datuk Dr. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Tengku Ibrahim

Cabaran dan Harapan Masa Depan dalam Pelaksanaan Aplikasi Perdana Kerajaan Elektronik
> Dato’ Jr. Anuar Maarof

Cabaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) ke arah Era Ilmu
> Raja Malik Raja Mohamed

Peranan IT dan Multimedia dalam Proses Menghayati dan Mengukuhkan Kemerdekaan Negara
> Dr. Mokhtar Mohd. Yusof

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...