JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 23 Januari 2012

Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (Jilid 1)


Tajuk: Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (Jilid 1)
Penyelenggara: Arkib Negara Malaysia Dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Pelancongan.
Penerbit: Arkib Negara Malaysia.

Kandungan

# Pengertian Kemerdekaan

Pengalaman dan Pengertian Kemerdekaan
> Tan Sri Abdul Samad Idris

Pengertian Kemerdekaan
> Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Aishah Ghani

Konsep Kemerdekaan dan Nasionalisme
> Prof. Dr. Qasim Ahmad

Falsafah Kemerdekaan
> Muhammad Uthman El-Muhammady

# Sejarah Kemerdekaan

Perjuangan Kemerdekaan di Sabah: Satu Kesinambungan Cetusan Kebangkitan Islam
> Datuk Haji Jamdin Buyong

Darah, Keringat dan Air Mata Menjejaki dan Menghayati Perjuangan Pribumi Menentang Penjajah
> Prof. Dr. Abdullah Zakaria

Keselamatan Negara dari Sudut Awam
> Datuk Hj. Abu Talib Hj. Haron

Perikatan UMNO-MCA-MIC dan Perjuangan ke arah Kemerdekaan
> Prof. Madya Dr. Ong Flak Chin

Perjuangan Kemerdekaan Sarawak
> Tun Datu Patinggi Hj. Abdul Rahman Yaakub

Malaysia Merdeka, Sejarah dan Kejayaan
> Tun Abdul Ghafar Baba

Sejarah Tuntutan Politik Bukan Melayu dalam Proses Mencapai dan Mengisi Kemerdekaan Malaysia
> Profesor Dato’Dr. Ramlah Adam

Sejarah Kemerdekaan (Keselamatan) Peranan Angkatan Tentera Malaysia
> Jen.(B) Tan Sri Dato’ Zain Hashim

Singapura dalam Malaysia 1963-1965
> Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud

# Pengisian dan Penghayatan Kemerdekaan

Orang Melayu dan Budaya Bahasanya Selepas Kemerdekaan: Suatu Tinjauan
> Dato’ Dr. Hassan Ahmad

Dasar Kebudayaan Kebangsaan Men ghadapi Cabaran Zaman
> Prof. Datuk Abu Bakar Abd. Hamid

Pengisian dan Penghayatan Kemerdekaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Sebagai Wahana Perpaduan Negara
> Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Borhan

Pembinaan Nasion Malaysia: Suatu Tinjauan Sejarah
> Prof Dr. Ahmat Adam

Pengisian dan Penghayatan Kemerdekaan Peranan Wartawan dan Pendidikan
> Tan Sri Dato’ Dr. Awang Had Salleh

Pengalaman dan Peranan Penyiaran dalam Mengisi dan Menghayati Kemerdekaan Malaysia
> Dato’ Do! Ramli

Peranan Akhbar dan Wartawan dalam Perjuangan dan Pengisian Kemerdekaan Malaysia
> Prof. Madya Datuk Dr. Abdul Latiff Abu Bakar

Sejarah Perkembangan Perkhidmatan Kesihatan di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka
> Tan Sri Dato’ Dr. Hj. Abdul Majid Ismail

Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia
> Dato’ Lee Lam Thye

Ekonomi Luar Bandar dan Pertanian
> Dato’ Rahmah Hj. Kassim

Penghayatan Yang Lalu Untuk Masa Hadapan: Kesan Sosio-Ekonomi dan Harapan (1957-2000)
> Prof. Madya Badriyah Haji Salleh

Ke Arah Ekonomi Berasaskan Pengetahuan
> Datuk Dr. Mohamad Salleh Ismail & Rakan-rakan

Peranan Profesional Dalam Pengisian Kernerdekaan
> Hajah Ungku Anna Ungku Mohamad

Modal Asing dan Kesannya ke atas Kemerdekaan Negara
> Prof. Madya Dr. Mohd. Nazari Ismail

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...