JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 3 Januari 2012

Polemik Sejarah Malaysia (Jilid 2)


Tajuk: Polemik Sejarah Malaysia (Jilid 2)
Penyelenggara: Arkib Negara Malaysia Dan Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan Malaysia.
Penerbit: Arkib Negara Malaysia.

Kandungan

Pendahuluan

Bab 1. Pra-Kesultanan Johor-Riau

Arkeologi Pra-Kesultanan Johor-Riau
> Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman

Pra-Kesultanan Johor-Riau Satu Kajian Berdasarkan Bahan-Bahan Sejarah Cina
> Obaidellah Mohamad

Beberapa Aspek Perbincangan Tentang Sumber Tempatan Bagi Zaman Pra-Kesultanan Johor
> Muhd. Yusof Ibrahim

Bab 2. Kesultanan Johor-Riau: Pengasasan Dan Cabaran

Peranan Orang Laut Dalam Kesultanan Johor
> Zainal Abidin Borhan

Pengasasan Dan Kesultanan Johor
> Abdullah Zakaria Ghazali

Sumber Portugis Mengenai Johor T.M. 1511-1641 Pemerian Tentang Politik, Diplomasi Dan Perbalahan Kuasa Di Selat Melaka
> Yahaya Abu Bakar

Bab 3. Kesultanan Johor-Riau: Cabaran Dan Persaingan

Hubungan Dan Persaingan Kerajaan Johor-Riau Dengan Portugis Dan Belanda 1511-1784
> Salina Haji Zainol

Persaingan Johor Dengan Aceh Dan Jambi
> Abdullah Zakaria Ghazali

Raja Kecil Dan Sejarah Johor Awal Abad Ke-18
> Prof. Dato’ Dr. Mohd. Yusoff Hashim

Bab 4. Kesultanan Johor-Riau: Pemerintahan

Politik Dan Pentadbiran Johor-Riau 1721 Hingga 1824 Satu Tinjauan Ringkas
> Ahmad Fawzi Mohd. Basri

Pentadbiran Kerajaan Johor Sebelum Tahun 1721
> Abdullah Zakaria Ghazali

Sistem Penggantian Kesultanan Johor
> Mardiana Nordin

Konsep Kewilayahan Kesultanan Johor-Riau
> Nabir Hj. Abdullah

Perpecahan Kerajaan Johor Riau 1819-1824
> Mardiana Nordin

Perubahan Dan Pembaratan Struktur Pentadbiran Negeri Johor
> Rahimah Abdul Aziz

Bab 5. Kesultanan Johor-Riau: Ekonomi Dan Perdagangan

Ekonomi Dan Perdagangan Johor-Riau: 1900-1941
> Kassim Thukiman

Kesultanan Johor-Riau: Ekonomi Dan Perdagangan Abad Ke-19
> Rahimah Abdul Aziz

Lanun, Pedagang Atau Penguatkuasa Kes Puak lranun di Johor-Riau
> Ahmad Jelani Halimi

Bab 6. Kesultanan Johor-Riau: Bahasa, Budaya Dan Adat lstana

Pengaruh Dan Perkembangan Budaya Ke Atas Masyarakat Kerajaan Johor-Riau
> Zainal Abidin Borhan

Istiadat-istiadat DiRaja Johor: Di Belakang Tabir
> Mohd. Akbal Haji Abdullah

Pengaruh, Perkembangan Dan Penggunaan Bahasa Kerajaan Johor-Riau
> Sanat Md. Nasir

Bab 7. Kedah: Perhubungan, Politik Dan Hubungan Luar

Perundangan Kerajaan Kedah Lama
> Ahmad Jelani Halimi

Politik Dan Pentadbiran Kedah Hingga Abad Ke-19

> Mohd. Isa Othman

Hubungan Luar Kedah
> Nabir Hj. Abdullah

Bab 8. Kedah: Cabaran, Persaingan, Perdagangan Dan Ekonomi

Perdagangan Kedah Sehingga Abad Ke-19
> Wan Shamsudin Mohd Yusof

Kedah Sehingga Kurun Ke-19: Cabaran Dan Saingan
> Abdullah Zakaria Ghazali

Sejarah Ekonomi Kedah Sehingga Kurun Ke-19
> Badriyah Haji Salleh

Bab 9. Kedah: Bahasa, Kesusasteraan, Adat Dan Budaya

Bahasa Syair Sultan Maulana: Penggambaran Susunan Pentadbiran Kedah Abad Ke-19
> Asmah Haji Omar

Puteri-Puteri Berdarah Putih Cerita Lipur Lara dan Kedaulatan Negara
> Siti Hawa Haji Salleh

Kedah Sehingga Abad ke-19: Pengukuhan Identiti Negara Berdaulat dan Kestabilan Sosial Menerusi Amalan Adat dan Budaya
> Mahani Musa

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...