JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 3 Januari 2012

Polemik Sejarah Malaysia (Jilid 1)


Tajuk: Polemik Sejarah Malaysia (Jilid 1)
Penyelenggara: Arkib Negara Malaysia Dan Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan Malaysia.
Penerbit: Arkib Negara Malaysia.

Kandungan

Pendahuluan

Bab 1. Sejarah Malaysia Sebelum 1400: Kesinambungan Dan Perubahan

Sejarah Malaysia Sebelum 1400: Kesinambungan Dan Perubahan
> Nik Hassan Shuhaimi Bin Nik Abdul Rahman

Sejarah Malaysia Sebelum 1400: Kesinambungan Dan Perubahan
> Siti Zuraina Bt Abdul Majid

Soal Kebumiputeraan: Orang Melayu Adalah Orang Tempatan Yang Wujud Sejak Awal
> Adib Haji Taha

Struktur Masyarakat Dan Kerajaan Melayu Sebelum Melaka Penempatan Dan Prasarana
> Nik Hassan Shuhaimi Bin Nik Abdul Rahman

Teori Migrasi Dan Asal Usul Ras Melayu
> Wan Hashim Bin Wan Teh

Penemuan Bukti Arkeologi Sejarah Awal Ulu Kelantan
> Adib Haji Taha

Bab 2. Sejarah Malaysia Menjelang Kesultanan Melaka Kegiatan Perdagangan Dan Islam

Sejarah Malaysia Pra-Kesultanan Melaka: Abad 12-14 Masihi
> Nik Hassan Shuhaimi Bin Nik Abdul Rahman

Penyebaran Islam Di Tanah Melayu Sebelum Lahirnya Kerajaan Melayu Melaka Sejarah Dan Implikasinya
> Mahayuddin Bin Haji Yahya

Perdagangan Awal Di Malaysia Pra-Melaka
> Yahaya Bin Abu Bakar

Bab 3. Kesultanan Melaka: Menjejak Kebenaran

Hukunn Kanun Melaka Dan Undang-Undang Laut Melaka
> Abu Hassan Bin Mohd. Sham

Kesultanan Melayu Melaka 1400-(?)-1511: Pensejarahan Dan Kesejarahan
> Muhd. Yusof Bin Ibrahim

Sejarah Melayu, Hang Tuah Dan Ungkapan Keterannpilan Melaka
> Yahaya Bin Abu Bakar

Kesultanan Melayu Melaka: Menjejak Kebenaran Dari Segi Sumber
> Zainal Abidin Bin Abdul Wahid

Daulat: Satu Persepsi Sejarah dan Budaya
> Muhammad Yusoff Bin Hashim

Mencari Sejarah Melayu Yang Asli: Suatu Perbincangan Berasaskan Sulalat Us-Salatin Raja Bungsu
> Abdul Rahman Bin Haji Ismail

Bab 4. Kesultanan Melaka: Hubungan Antarabangsa

Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa
> Zainal Abidin Bin Abdul Wahid

Hubungan Luar Kesultanan Melayu Melaka Berasaskan Sumber China Suatu Pembicaraan Awal
> Abdul Rahman Bin Haji Ismail

Mentelusuri Hubungan Awal Portugal-Melaka
> Yahaya Bin Abu Bakar

Kesultanan Melaka Dan Hubungan Antarabangsa Daripada Sumber Tempatan
> Muhammad Yusoff Bin Hashim

Kesultanan Melaka: Perhubungan Antarabangsa
> Wan Hussein Azmi Bin Haji Wan Abdul Kadir

Sumber-Sumber Arkib Belanda Mengenai Melaka
> Nordin Bin Hussin

Bab 5. Kesultanan Melaka: Pentadbiran Dan Politik

Kesultanan Melaka dan Budaya Politik
> Muhammad Yusoff Bin Hashim

Kesultanan Melaka Satu Tinjauan Terhadap Pentadbiran
> Zainal Abidin Bin Abdul Wahid

Pentadbiran Melaka Darul ’Azim
> Syed Zulflida Bin Syed Mohd. Noor

Bab 6. Kesultanan Melaka: Budaya Dan Adat

Kesultanan Melaka: Penelitian Dari Sudut Kebudayaan
> Zainal Bin Kling

Adat Istiadat Dalam Zaman Empayar Melayu Melaka
> Muhd. Yusof Bin Ibrahim

Bab 7. Kesultanan Melaka: Undang-Undang Dan Ekonomi

Kesultanan Melaka: Hukum Kanun Melaka
> Abu Hassan Bin Mohd. Sham

Kesultanan Melaka: Undang-Undang Laut Dan Hukum Shara’
> Abdul Aziz Bin Bari

Kesultanan Melaka: Dari Bahan Sejarah Cina Melihat Aspek Ekonomi
> Obaidellah Bin Haji Mohamad

Bab 8. Islam Di Melaka

Undang-Undang Islam Dalam Hukum Kanun Melaka
> Abdul Monir Bin Yaacob

Kemasukan Dan Penerimaan Agama Islam Di Melaka
> Yahaya Bin Abu Bakar

Peranan Melaka Dalam Penyebaran Agama Islam
> Yahaya Bin Abu Bakar

Bab 9. Kesultanan Melaka: Bahasa, Sistem Sosial Dan Kehidupan Budaya

Bahasa Sejarah Melayu Satu Perbincangan Mengenai Bahasa Dan Ketokohan Bahasa Pengarangnya
> Asmah Bt. Haji Omar

Sistem Sosial Masyarakat Melayu Pra-Kolonial
> Wan Hashim Bin Wan Teh

Kehidupan Budaya Di Zaman Kesultanan Melaka
> Zainal Abidin Bin Borhan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...