JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 20 Ogos 2012

Kampung Haji Salleh Dan Madrasah Saadiah-Salihiah 1914-1959.


Tajuk: Kampung Haji Salleh Dan Madrasah Saadiah-Salihiah 1914-1959.
Penulis:Badriyah Haji Salleh.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Prakata

Penghargaan

Senarai Kependekan

Senarai Gambar

Senarai Rajah, Jadual Dan Peta

Pendahuluan: Latar Belakang: Perkembangan Islam Dan Penubuhan Sekolah-Sekolah Pondok Dan Madrasah Di Perak

Bab 1. Penbukaan Kampung Haji Salleh Dan Penubuhan Madrasah Saadiah-Salihiah Temoh, Perak.

Kiyai Haji Salleh bin Haji Abdul Rahman

Penubuhan Institusi Pengajian Agama Islam

Perkembangan Perkampungan di Temoh, Perak

Pengasas Sebagai Ketua Kaum

Pengasas Sebagai Ketua Agama

Pengasas Sebagai Ahli Masyarakat yang lebih Besar

Bab 2. Pentadbiran Dan Kegiatan Madrasah

Madrasah Saadiah-Salihiah Sebelum 1934

Pengelolaan

Guru-guru

Cara Mengajar

Mund-murid

Pelajaran

Waktu Belajar

Sumber Kewangan

Kegiatan di Luar Bilik Pelajaran

Madrasah Saadiah-Salihiah Selepas 1934

Pengelolaan

Guru-guru

Cara Mengajar

Murid-murid

Waktu Belajar

Sumber Kewangan

Kegiatan di Luar BiliK Darjah

Bab 3. Mata Pelajaran

Tauhid

Fiqh

Usrul-ul-Fiqh

Hadis

Musthalah-ul-Hadis

Al-Quran

Tafsir al-Quran

Tasawuf

Tajwid

Faraid

Mata Pelajaran Bahasa Arab

Mata Pelajaran Am

Bab 4. Majlis Agama Dan Adat Istuadat Melayu Perak Dan Perkembangan Madrasah Saadiah-Salihah

Sebab Campur Tangan

Bantuan Kewangan

Sukatan Pelajaran Jabatan Hal-Ehwal Agama.

Matlamat Jabatan Hal-Ehwal Agama Dalam Perkembangan Pelajaran Agama Islam

Penutup

Bibliografi

Orang-Orang Yang Ditemuramah

Lampiran

A. Surat Kebenaran pergi ke Tanah Jawa

B. Contoh (cara memberi makna di bawah perkataan-perkataan).

C. Senarai Kitab

D. ’Trustee’ pewakaf 1931

E. ’Trustee’ pewakaf Indonesia.

F. Senarai orang-orang yang berwakaf

G. Surat wasiat

H. Senarai guru-guru Madrasah Saadiah-Salihiah

I. Contoh Sijil Madrasah Saadiah-Salihiah Temoh, Perak

Senarai Gambar

Gambar 1. Kiyai Haji Salleh bin Haji Abd. Rahman, J.P. (1865-1961)

Gambar 2. Madrasah Al-Umumiah Al-Jawawiah, Temoh (1918), (sebelum menjadi MadrasahSaadiah-Salihiah) ..................................

Gambar 3. Bangunan Awal Madrasah Saadiah, dan pengambilan pertama mund-mund perempuan

Gambar 4. Madrasah Saadiah dan Majlis Ulama cawangan Batang Padang Utara 21.3. 1950

Gambar 5. Madrasah Salihiah dan Murid-murid perempuan 1954

Gambar 6. Sebahagian dan guru lelaki Madrasah Saadiah-Salihiah

Gambar 7. Sebahagian dari guru perempuan Madrasah Saadiah-Salihiah

Senarai Rajah, Jadyal Dan Peta

1. Rajah

Rajah 1: Rajah Sistem Persekolahan dan Pelajaran Agama Negeri Perak

Rajah 2: Rajah Sistem Peperiksaan Sijil-sijil Sekolah-Sekolah Agama Perak

2. Jaduai

Jadual 1. Jadual Waktu Pelajaran (1914—1934)

Jadual 2. Jadual Waktu Pelajaran (1934—1959)

Jadual 3. Pembahagian Harta Mengikut Faraid: Jika simati itu (lelaki/perempuan) dan meninggalkan hanya seorang wans

Jadual 4. Jika simati itu (lelaki/perempuan) meninggalkan waris-waris

3. Peta

i. Peta Negeri Perak xx

ii. Peta Kawasan Temoh Perak 5

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...