JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 26 Ogos 2012

Sahabat Pembela Sunnah.


Tajuk: Sahabat Pembela Sunnah.
Penulis: Mohd Fikri Che Hussein.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Kandungan

Pendahuluan

Usaha Pemeliharaan Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat (r.a.) Dalam Memastikan Ketulenan Al-Sunnah

Amaran Nabi (s.a.w.) Semasa Hayatnya Agar Tidak Berbohong Dengan Menciptakan Hadis Palsu

Amanah Yang Perlu Dipikul Oleh Para Sahabat (r.a.)

Manhaj Periwayatan Para Sahabat (r.a.)

1) Kembara Menuntut Ilmu Hadith

2) Mengurangkan Periwayatan Hadith

3) Memulakan Proses Soalan Dan Siasatan Terhadap Setiap Periwayatan Yang Sampai Kepada Mereka

4) Berwaspada Di Dalam Menyampaikan Hadith

5) Kedudukan Para Sahabat Terhadap Khabar Ahad

6) Kritikan Pada Periwayat Hadis Yang Meriwayatkannya

7) Para Sahabat Yang Membicarakan Mengenai Tokoh Periwayat

Faktor Utama Bermulanya Pemalsuan Hadith Pada Zaman Sahabat (r.a.)

Punca Timbulnya Secara Meluas Aktivlti Pemalsuan Hadith

1. Fanatik atau Taksub

i. Fanatik Kepartian (Politik) 

ii. Fanatik Perkauman dan Kebangsaan (Nasionalisme)

2. Perpecahan dan perselisihan

i. Perselisihan dalam ilmu Kalam

ii. Perselisihan di bidang Fiqh

3. Penyelewengan

i. Zindiq

ii .Memburu pangkat dan harta

iii. Kejahilan dalam urusan agama

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...