JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 2 Ogos 2010

Hermeneutik Reaksi Reformasi Kaum Muda.


Tajuk: Hermeneutik Reaksi Reformasi Kaum Muda.
Penulis: Hashim Ismail.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kemunculan buku ini untuk khalayak pembaca bermula daripada hipotesis pengarang bahawa gerakan kaum muda dalam novel-novel Melayu sebelum Perang Dunia Kedua ialah gerakan yang tidak berorganisasi. Hipotesis ini dikukuhkan oleh pengarang dengan memperlihatkan hubungna yang wujud antara pengarangn-pengarang tersebut dengan fahaman pemikiran kaum muda melalui novel-novel mereka. Sama ada fahaman pemikiran kaum muda itu kekal dalam bentuk asal atau berubah menjadi bentuk yang lain, yang sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan sastera dalam novel-novel tersebut akan dapat diketahui oleh pembaca dengan membaca keseluruhan buku ini yang dihasilkan oleh Dr. Hashim Ismail, seorang pensyarah yang pakar dalam teori hermeneutik dan sejarah kesusasteraan Melayu moden."

Kandungan.
Penghargaan.

Pengenalan.
Bab 1. Teori Hermeneutik.

Bab 2: Sejarah Kedatangan Dan Keintelektualan Islam Di Nusantara.

Bab 3. Cetusan Pemikiran Kauai Muda Di Mesir.

Bab 4. Pelopor Pemikiran Kaum Muda Di Tanah Melayu.

Bab 5. Reaksi Reformasi Sembilan Orang Pengarang Melayu.

Bab 6. Reaksi Reformasi Karya Sembilan Orang Pengarang Melayu.

Bab 7. Reaksi Reformasi Sezaman Sembilan Orang Pengarang Melayu.

Penutup.

Ribliografi.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...