JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 7 Ogos 2010

Rizab Melayu: Indah Khabar Dari Rupa.


Tajuk: Rizab Melayu: Indah Khabar Dari Rupa.
Penulis:Helmi Husein.
Penerbit: Helmi Consultancy Services

Kandungan.
Dedikasi.

Senarai Kependekan.

Prakata.

Bab 1. Enakmen Rizab Melayu Di Semenanjung Malaysia.

Bab 2. Tujuan Asal Enakmen Rizab Melayu Digubal.

Bab 3. Pengertian ”Kepentingan” (Interest) Melayu.

Bab 4. Takrif ”Melayu”.

Bab 5. Menggantikan Tanah Rizab Yang Telah Dibatalkan.

Bab 6. Pegangan Melayu Negeri Terengganu.

Bab 7. Pelupusan Tanah Rizab Melayu.

Bab 8. Urus Niaga Tanah Rizab Melayu.

Bab 9. Surat Kuasa Wakil.

Bab 10. Caveat Lien Berdasarkan Pendepositan

Bab 11. Caveat Persendirian.

Bab 12. Sekatan Terhadap Kebankrapan

Bab 13. Lelongan Atas Perrnintaan Pemegang Bebanan

Bab 14. Sekatan Penahanan Bagi Melaksanakan Dikri Dan Perintah Mahkamah.

Bab 15. Larangan Terhadap Probet Dan Bab Pemberian Surat Kuasa.

Bab 16. Pindah Tvfilik/Tunm Milik Kepada Pemegang Amanah Raya Dan Pegawai Pentadbir Pusaka

Bab 17. Sekatan Terhadap Pewujudan Amanah

Bab 18. Urus Niaga Dan Pelupusan Terbatal Dan Tak Sah.

Bab 19. Pelucuthakan.

Penutup.
Rujukan.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...