JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 11 Ogos 2010

Kebangkitan Nabi Muhammad Dan Kerajaan Islam Menurut Ramalan Bible.Tajuk: Kebangkitan Nabi Muhammad Dan Kerajaan Islam Menurut Ramalan Bible.
Penulis: Meor Ahmad Tajuddin Meor Mazlan.
Penerbit: Pustaka Haji Abdul Majid.

Kandungan.
Kata Pengantar.
Prakata.
Daftar Nama 25 Nabi Dan Rasul-Rasul Allah s.w.t.

Bab 1. Amalan Arab Jahiliyyah Dan Bani Israel Sebelum Kedatangan Islam.
- Amalan Arab Jahiliah sebelum kedatangan Islam.
- Amalan Bani Israel Sebelum Kedatangan Islam.

Bab 2. Kesucian Jesus (Nabi Isa) Menurut Al-Kitab (Injil) Dan Al-Quran.
- Suatu Tanda Bagi Manusia.

Bab 3. Nabi Muhammad s.a.w. Menerima Wahyu Menurut Al-Quran Dan Al-Kitab (Perjanjian Lama)
- Tugas Dan Peranan Nabi Muhammad s.a.w. Setelah Menerima Wahyu.

Bab 4. Nabi Muhammad s.a.w. Pembawa Damai Menurut Al-Kitab Dan Sejarah Islam.
- Pengalaman Rasulullah s.a.w. di Kota Makkah dan Madinah darihal Perjanjian dan Kedamaian.
- Detik Permulaan Perjanjian Dengan Nabi Muhammad s.a.w.
- Ramalan Peijanjian Serta Damai dalam 3 sumber, Ritab, Had dan Bible.
- Al-Masih Satn penghormatan Kepada Rasulullah s.aw. di sisi Injil Barnaba.
- Lambang Kelahiran Pemerintah Agung.

Bab 5. Pertukaran Kerajaan Allah Dari Bangsa Israel Kepada Bangsa Arab.
- Pertukaran Kerajaan Allah Menurut Nas al-Kitab Dan Hadis.
- Kedatangan Empayar Islam Menurut Hadis Dan Nas al-Kitab.

Bab 6. Sion Beralih Kepada Bangsa Arab Di Atas Nama Baru.
- Hajar Dan Ismael Membuka Lembaran Barn Buat Sion.

Penutup.
Lampiran.
Bibliografi.

Isi Kandungan Al-Kitab (Bible 1976)

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...