JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 5 Ogos 2010

Makalah Penentu Tentang Hubungan Antara Syariah Dan Falsafah.


Tajuk: Makalah Penentu Tentang Hubungan Antara Syariah Dan Falsafah.
Penulis: Ibnu Rusyd.
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

Ibnu Rusyd, seorang fakeh don filasuf, telah menulis buku ini sekitar awal abad ke-12, sebelum beliau menulis karya agung Tahafut alTahafut. Buku ini merupakan pembelaan kepada falsafah dan khusus sebagai jawapan kepada serangan AI-Ghazali. Hujah utama buku ini ialah bahawa Islam tidak menegah pengkajian falsafah bahkan menjadikannya satu kewajipan ke atas mereka yang berkemampuan.

”Sepanjang hidupnya, Ibnu Rusyd selalu berusaha meng harmonikan duo somber kebenaran yang diyakininya, yakni wahyu dan akal. Baginya, tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, antara agama don limo, antara syariah dan falsafah. Untuk mewujudkan pandangannya, Ibnu Rusyd menulis banyak buku-buku agama (fekah) don buku-buku falsafah. Namun, karya paling monumental yang berbicara tentang harmonisasi duo sumber kebenaran to adalah buku yang sedang anda pegang ini.” (Luthfi Assyaukanie)

Kandungan.
Transliterasi,

Prakata,
kata Pengantar,

Bahagian 1. Makalah Penentu.

Falsafah Dan Syariah: Adakah Falsafah Wajib Menurut Syarak?.

Ilmu Non-Muslim Dan Hukumnya.

Falsafah Dan Usaha Mengenal Tuhan.

Falsafah Bersesuaian Dengan Syariah.

Kesesuaian Antara Akal Dan Wahyu.

Pengkafiran Filasuf Muslim Oleh Al-Ghazali.

Jenis Kewujudan Dan Pandangan Filasuf.

Tiga Prinsip Agama.

Takwil Quran Dan Hadis.

Perselisihan Tentang Keadaan Akhirat.

Bahagian Ilmu Duniawi Dan Ukhrawi.

Pembahagian Logik Dan Demonstrasi.

Syarak Memanfaatkan Ruh Dan Perubatan Memanfaatkan Badan.

Kesilapan Kelompok Asy’ariah.

Cara Menyesuaikan Falsafah Dengan Syariah.

Bahagian 2. Lampiran.

Dainimah.

Sedutan dari Al-Kasyfu ’an Mandhij al-Adillah

Daftar Kata.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...