JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 5 Ogos 2010

Islam Dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Kontemporari Di Malaysia.


Tajuk: Islam Dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Kontemporari Di Malaysia.
Penulis: Mohd Izani Mohd Zain.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Rata-rata gerakan Islam yang menerima demokrasi meng-anggap bahawa perjuangan politik Islam yang terungkap dalam gelombang kedua kebangkitan Islam memerlukan sokongan rakyat atau kedaulatan popular (popular sovereignty). Tanpa sokongan rakyat yang diterjemahkan melalui undi, aspirasi Islam yang hendak diperjuangkan tidak akan berkesan. Mereka berpendapat bahawa kebangkitan Islam yang hendak dibawa mesti disertai dengan sokongan rakyat. Untuk itu, cara yang terbaik ialah dengan menyertai pilihan raya atau mendapatkan mandat daripada rakyat sebelum berkuasa.

Kandungan

Penghargaan.

Pendahuluan.

Bab 1. Islam Dan Demokrasi.

Prinsip Demokrasi.

Pilihan Raya Dan Pemerintahan Majoriti.

Pengasingan Kuasa.

Konsep Politik Islam.

Prinsip-prinsip Politik Islam.

al-Siayadah Atau Al-Hakimiyyah.

Keadilan.

Kebebasan.

Persamaan.

Syura.

Demokrasi Islam.

Bab 2. Krbangkitan Islam Dan Pendemokrasian Gerakan Islam.

Kebangkitan Islam Dan Pendemokrasian.

Penyertaan Gerakan Politik Islam Dalam Proses.

Demokrasi Melalui Pilihan Raya Kesan Kolonialisme Atau Penjajahan Barat.

Kedudukan Sebagai Pembangkang.

Mekanisme Penolakan Pemerinthan Diktator.

Jaminan Hak Asasi Manusia.

Menghalang ’zero Dum game’.

Wahana Dakwah berhikmah Dan Efektif.

Kebangkitan Islam dan Pendemokrasian.

Pengalaman Gerakan Islam di Algeria Dan Turki Pengalaman FIS di Algeria.

Pengalaman Parti Refah di Turki.

Bab 3. PAS Dalam Demokrasi Dan Politik Islam Di Malaysia.

PAS Dalam Sejarah Demokrasi Di Malaysia.

Prestasi PAS dalam Pilihan Raya 1955-1999.

Prestasi PAS dalam pilihan Raya 2004.

Aliran Pemikiran PAS Dan Demokrasi.

Kerjasama Politik PAS Dekad 90-an.

Angkatan Perpaduan Ummah (APU).

Majlis Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia (GERAK).

Barisan Alternatif (BA)

Bab 4. PAS Dan ”Islam Pemerintah”.

PAS Sebagai Kerajaan.

Pembentukan Kerajaan PAS/APU di Kelantan.

Konsep Pemerintahan Kerajaan PAS.

”Membangun Bersarna Islam”.

Perubahan Pentadbiran Kerajaan PAS Kelantan.

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JHEAIK).

Perbadanan Kemajian Iktisad Negeri Kelantan (PKINK).

Yayasan Kelantan DarulNaim (YAKIN).

Pejabat Tanah dan Galian (PTG).

Yayasan Islam Kelantan (YIK).

Ke Arah Pembentukan Kerajaan PAS di Terengganu.

Konsep pemerintahan Kerajaan PAS Terengganu.

”Membangun Menurut Islam”.

Cabaran ”Islam Pemerintah” PAS.

Bab 5. PAS Dan ”Islam Bangkangan”.

PAS Sebagai Parti Pembangkang.

Suara PAS di Dewan Rakyat (Parlimen).

Pencabulan konsep ”Demokrasi Federalisme” Antara Kerajaan Persekutuan Dengan Kerajaan Negeri.

Pembelaan Hak Asasi Manusia Dan demokrasi.

Memperjuangkan undang-undang murtad.

Konfrontasi terhadap Israel.

Memperjuang ekonomi Islam dan manusiawi.

Membela nasib umat Islam di peringkat global dan keadilan sejagat.

Menjamin pendemokrasian dan keadilan dalam pendidikan.

Suara PAS di Dewan Undangan Negeri.

Pembangunan ekonomi manusiawi.

Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah pertanian.

Pendidikan dan masa depan institusi pengajian Islam.

Pendaulatan syiar agama Islam.

Memperjuang hal ehwal kepentingan awam.

Cabaran ”Islam Bangkangan” PAS.

Bab 6. Islam Dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim.

Bibliografi.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...