JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 5 Ogos 2010

Isu-isu Gender: Perspektif Ulama al-Azhar


Tajuk: Isu-isu Gender: Perspektif Ulama al-Azhar
Penulis: Zulkili Haji Mohd Yusoff (PhD) & Aunur Rafiq (MA)
Penerbit: Intel Multimedia And Publication.

Persoalan gender merupakan antara persoalan yang sukar dikupas. Kesukarannya bukan disebabkan kepayahan yang melingkari permasalahan tersebut, tetapi berpunca dari sensitiviti masyarakat terhadapnya. Terdapat perbincangan yang bersikap berat sebelah dengan meletakkan segala kelebihan berpihak kepada kaum lelaki. Pada masa yang sama wujudnya persepsi, sama ada di kalangan sebahagian kecil umat Islam, mahupun sebahagian kalangan non-Muslim, bahawa ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Islam cenderung dilihat mendiskriminasikan kaum wanita, seoalah-olah ajaran Islam selalu berpihak kepada kaum lelaki. Tambahan pula, dengan semakin ramai orang yang bercakap mengenai Islam dan mewakili pihak Islam, maka semakin kompleks pula persoalan gender ini.

Keadaan menjadi lebih rumit apabila dicanang pendapat "nas Al-Qur'an mungkin satu tetapi tafsiran terhadapnya boleh beribu. Nas Al-Sunnah mungkin sahih, tetapi tafsirannya boleh berbagai..."

Buku ini cuba mencari jalan keluar terhadap persoalan ini. Perbincangannya bermula dengan menyingkap peranan wanita dalam paradigma feminisme Barat dan Tradisi Islam. Selanjutnya dikemukakan bagaimana Islam melihat persoalan-persoala ini dengan nilai keadilan gender. Malah, perbincangan para sarjana Muslim yang tersohor tentang topik gender turut dimuatkan dalam buku ini. Ada empat tokoh besar yang ditelusuri oleh penulis tentang minda mereka mengenai pemikiran gender di Mesir dan perkembangan di al-Azhar.

Tiga isu yang sering menjadi perbincangan mengenai gender "panas" telah juga dikutip dan dibentangkan. Isu poligami, hak cerai isteri dan kepimpinan rumahtangga dikupas dalam buku ini. Di sini para pembaca akan dapat melihat bagaimana para ulama berfikir. Usaha penulis bukan untuk menzahirkan kontradiksi antara sesama mereka tetapi untuk menunjukkan bagaimana perbincangan yang sihat sepatutnya berlaku dalam masyarakat umat Islam dalam menangani permasalahan yang sensitif seperti ini.

Kandungan

Kata Pengantar Penulis

Pendahuluan

Bab 1. Peranan Wanita Dalam Pandangan Feminisme Barat Dan Tradisi Islam.
- Erti Gender.

- Paradigma Gender.

- Paradigma Fungsionalisme Struktural.

- Paradigma Konflik.

- Wanita dan Penindasan.

- Keadilan Gender Dalam Tradisi Islam.

Bab 2. Sejarah Pemokiran Gender Di Mesir Dan Perkembangan Al-Azhar.
- Perdebatan Gender di Mesir.

-.Sejarah al-Azhar.

-.Riwayat Hidup Syukuh.
a. Muhammad ’Abduh.

b. Mahmud Syaltut.

c. Muhammad al-Ghazali.

d. Yusuf al-Qaradawi.

Bab 3. Pandangan Syuyukh Al-Azhar Tentang Poligami, Hak Cerai Isteri Dan Kepimpinan Rumah Tangga.
- Poligami.

- Hak Cerai Suami Dan Isteri.

- Konsep Kepimpinan Keluarga.

Bab 4. Kesimpulan.
a. Poligami.

b. Hak Cerai Suami dan Isteri.

c. Kepimpinan Keluarga.

Bibliografi.

Biodata Penulis.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...