JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 2 Ogos 2010

Kosmologi Melayu Dalam Era Teknologi Maklumat.


Tajuk: Kosmologi Melayu Dalam Era Teknologi Maklumat.
Penulis: Hairudin Harun.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Prakata.

Bab 1. Kosmologi Sains Dan Budaya Fikir Melayu.
- Pendahuluan.

- Weltanschauung Melayu Tradisional.

- Fasa Awal.

- Fasa Hindu.

- Fasa Islam.

- Kesimpulan.

Bab 2. Semiotik Tabii Melayu.
- Pendahuluan.

- Orang Melayu Dan Dunia Melayu.

- Pengaruh Luar.

- Kesimpulan.

Bab 3. Pembentukan Budaya Fikir Melayu Moden.
- Pendahuluan.

- Fasa-fasa Utama.

- Pertembungan Awal.

- Pertembungan Kedua.

- Pertembungan Ketiga.

- Kesimpulan.

Bab 4. Teknologi Maklumat, Entscheidungsproblem dan Masalah Melayu Baharu.
- Pendahuluan.

- Budaya Fikir Dan Pengaruh Teknologi.

- Weltanschauung Komputer.

- Entscheidungsproblem Dan Masalah Melayu Baharu.

- Weltanschauung Melayu Dalam Era Teknologi Maklumat.

- Kesimpulan.

Bab 5. Digitalisasi dan Paradoks Pemikiran Melayu.
- Pendahuluan

- Budaya Fikir UMNO Dan PAS.

- Mahathirisme.

- ’Renaissance’ Islam Atau Romantisme’ Islam?.

- Paradoks Dan Pasca 1990-an.

- Kesimpulan.

Bab 6. Bahasa, Multimedia dan Semiotik Digitalisasi.
- Pendahuluan.

- Penginstitusian Digitalisasi.

- Pembudayaan Teknologi Maklumat (TM).

- Sains dan Teknologi dalam Kerangka Fikir Orang Melayu.

- Kesimpulan.

Bab 7. ”Orang Turing Melayu” Dan Digitalisasi Minda Melayu.
- Pendahuluan.

- Orung Turing.

- Orung Mesin.

- Kornputer: Otak Orang Turing.

- Ujian Turing: Manusia Turing Lulus.

- Atur Cara: Isian Dan Roh Manusia Turing.

- Teknologi Turing Dan Roh Alam.

- Antara Teknologi Turing Dan Teknologi Sacral.

- Internet: Lidah Dan Mulut Orang Turing.

- Masa Depan.

- Kesimpulan.

Bab 8. Weltanschauung Melayu Dan Wacana ”Orang Turing Melayu”.
- Pendahuluan.

- Isu Penting.

- Teras Perbincangan.

- Budaya Fikir Melayu Tradisional Dan Budaya Fikir Melayu Baharu.

- Kesimpulan.

Bibliografi.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...