JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 6 Januari 2011

Noktah-Noktah Hitam Ajaran Sesat Di Singapura.


Tajuk: Noktah-Noktah Hitam Ajaran Sesat Di Singapura.
Penyelenggara: Majlis Agama Islam Singapura (MUIS)
Penerbit: Majlis Agama Islam Singapura (MUIS)

Kandungan.

Pengenalan.

Penerangan Mengenai Buku Ini.

Pengantar.

Dari Pejabat Mufti.

Kata pengantar Dari Penasihat Projek Dan Penaung PERDAUS.

Bab 1. Kefahaman Asas Islam Yang Benar

Bab 2. Sejarah Perkembangan Ajaran Sesat

Bab 3. Tiga Bentuk Aja ran Sesat

Bab 4. lurnal Ajaran Sesat Dalam Sorotan
- Penyelewengan Agama Melalui Israiliyat & Pengaruh Israiliyat terhadap Ajaran-Ajaran Sesat

- al-Tafsir Bir Ra’yi (Tafsir Menggunakan Akal). At-Tafsir Al-Isyari (Tafsir yang tersirat / Batin)

- Pandangan Ulama Mengenai Takwil Ayat-Ayat Mutasyabihat

- Penyelewengan As-Sunnah & Bahayanya Di Dalam Kehidupan Masyarakat Islam

- Memahami hadits Dha’if & Hadits Maudhu’

- Untuk Mengelakkan Dari Penyelewengan Dalam Agama

- Falsafah Tauhid Di Alam Melayu

- Penyelewengan Batiniah: Induk Ajaran Sesat

- Doktrin Emanasi Menurut Al-Farabi

- Kajian Terhadap Beberapa Kesesatan Da lam Ajaran & Amalan Yang Bertentangan Dengan Syariat Islam

- Masalah Tandir Al-Arwah’

- Perubatan Kerohanian Da lam Islam

- Ajaran Sesat & Penyelewengan Aoidah: Keperluan Kepada Perspektif Yang Luas

- Penyelewengan Aliran Kerohanian: Tasauf Falsafi

Bab 5. Panduan Untuk Membuat Aduan Mengenai Ajaran Sesat

Appendiks 1. Keratan-Keratan Daripada Suratkhabar Dan Majalah.

Appendiks 2. Ilustrasi & Rajah Daripada Dokumen Dan Buku Yang Dirampas.

Appendiks 3. Contoh Laporan Ajaran Sesat PERDAUS Kepada MUIS Dan Ahli-Ahli.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...